Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En tidlig diabetesdiagnose kan forlænge livet

Forskning fra Aarhus Universitet viser nu, at screening for diabetes kan reducere dødeligheden og risikoen for hjertekarsygdomme for personer, der bliver diagnosticeret tidligt med diabetes. Data fra to millioner danskere indgår i de to studier, der undersøger effekten af tidlig opsporing.

24.08.2017 | Helle Horskjær Hansen

Mere end 27.000 deltog i screeningen. I det aktuelle studie blev der desuden etableret en kontrolgruppe på i alt ca. 1.760.000 personer, som ikke blev tilbudt screening i ADDITON studiet. Patienterne er alle blevet fulgt i 9,5 år.

Mere end 27.000 deltog i screeningen. I det aktuelle studie blev der desuden etableret en kontrolgruppe på i alt ca. 1.760.000 personer, som ikke blev tilbudt screening i ADDITON studiet. Patienterne er alle blevet fulgt i 9,5 år.

Når den praktiserende læge screener patienter med diabetes, kan det ikke bare nedsætte deres risiko for hjertekarsygdom. Det kan også forlænge deres liv.

Med andre ord var dødeligheden cirka 20 procent lavere for de personer med diabetes, der var blevet fundet ved screening sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke blev screenet. Tilsvarende var der 16 procent færre af de screenede patienter, som udviklede hjertekarsygdomme.

Det viser nye resultater fra det såkaldte ADDITION-studie, som i dag bliver publiceret i tidsskriftet i Diabetologia, Journal of the European Association for the Study of Diabetes.

”For de af patienterne, som udviklede diabetes, var screening for diabetes forbundet med nedsat dødelighed eller hjertekarsygdomme,” fortæller Rebecca Simmons fra The Aarhus Institute of Advanced Studies, AIAS, Aarhus Universitet, der har ledet undersøgelserne.

Mellem 2001 og 2006 blev et screeningsprogram introduceret i fem danske amter, og mere end 150.000 patienter i alderen 40 til 69 år fik tilsendt information af de praktiserende læger, der deltog i ADDITION-Denmark-undersøgelsen.

Patienterne skulle besvare et spørgeskema om risikoscoren for diabetes. Hvis deres score var moderat til høj, blev de inviteret til at deltage i en diabetestest hos deres praktiserende læge, hvor deres risiko for at få hjertekarsygdomme blev vurderet. Mere end 27.000 deltog i screeningen. I det aktuelle studie blev der desuden etableret en kontrolgruppe på i alt ca. 1.760.000 personer, som ikke blev tilbudt screening i ADDITON studiet. Patienterne er alle blevet fulgt i 9,5 år.

Kvittede smøger og tabte kilo
Kun en mindre andel, cirka 10 procent af personerne med diabetes i screeningsgruppen blev diagnosticeret ved screenings-indsatsen. Derfor mener forskerne, at det er sandsynligt, at screeningsprogrammet havde andre effekter end selve den tidlige opsporing af diabetes.

Eksempelvis kan den praktiserende læge i screeningsgruppen have givet livsstilsråd og dermed forsinket diagnosen blandt dem, der viste sig at være i risiko for at udvikle diabetes. En tredjedel af de diabetikere, som blev diagnosticeret ved screening, var i løbet af undersøgelsesperioden/studiet stoppet med at ryge. Ligeledes havde patienterne i gennemsnit et vægttab på to kilo i løbet af projektperioden.  

”En styrket indsats i opsporingen kan derfor tænkes at medføre gavnlige effekter for alle, der blev diagnosticeret med diabetes i perioden. Og det gælder, uanset om de blev opdaget ved screening, eller fordi de havde symptomer. Dette kan bero på, at de lægepraksisser, som deltog i indsatsen helt generelt har været mere opmærksomme på personer i risikogruppen, og at de har haft bedre værktøjer til både opsporing og behandling,” siger Rebecca Simmons.

Forskerne mener, at effekten af screening kan blive endnu større ved at målrette indsatsen mod de grupper, der er i højest risiko for at udvikle diabetes og få hjertekarsygdomme.

”Vi kan målrette screening til grupper med særligt høj risiko, maksimere deltagelsen ved gentagne invitationer og ved at bedre behandlingsindsatsen,” siger hun.


Bag om forskningsresultatet:

Studiet er et såkaldt kohorte-studie af to millioner danskere.

Finansiering: Studiet er finansieret af private og offentlige midler, se www.addition.au.dk 

Læs Effect of population screening for type 2 diabetes and cardiovascular risk factors on mortality rate and cardiovascular events: a controlled trial among 1,912,392 Danish adults og

Effect of screening for type 2 diabetes on risk of cardiovascular disease and mortality: a controlled trial among 139,075 individuals diagnosed with diabetes in Denmark between 2001 and 2009


Kontakt:

Professor og forskningsleder Annelli Sandbæk
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed – Sektion for Almen Medicin og
Forskningsenheden for Almen Praksis
Mobil 21 28 20 73
Mail: annelli.sandbaek@ph.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Health, Ph.d.-studerende, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed