Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En topforsker og ni forskningsledere fra AU hædres i dag af DFF

AU-professor i matematik, Søren Fournais, modtager topforskerprisen og en økonomisk bevilling på 12 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, der offentliggøres i dag. Blandt dagens modtagere er desuden ni etablerede forskere, der tilsammen får knap 56 millioner kroner og fem år til at kickstarte nye forskningsprojekter.

23.06.2015 | Rikke Skovgaard Lindhard

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det Frie Forskningsråd (DFF) har siden 2010 uddelt rundhåndede millionbeløb til både unge og etablerede forskertalenter med karriereprogrammet Sapere Aude. I dag uddeles bevillinger fra de to øverste karrieretrin målrettet henholdsvis topforskere og forskningsledere.

Blandt modtagerne af de seks topforskerpriser er AU-professor i matematik, Søren Fournais, der igennem mange år har forsket i den matematiske forståelse af kvantemekanikken. Han har specielt arbejdet med kvantemekaniske systemer i stærke magnetfelter. Med bevillingen på 12 millioner kroner over fem år vil Søren Fournais få mulighed for at tage længerevarende forskningsophold i udlandet, og udbygge og styrke sit internationale forskningsnetværk.

Trin 2-bevillinger til ni forskningsledere

Ud over topforskerprisen er også modtagerne af programmets trin 2, målrettet forskningsledere, netop offentliggjort. Ni ud af de tyve priser går til AU-forskere, der hver modtager et beløb på op til 7 millioner kroner og får nu fem år til at kickstarte og lede deres egne forskningsprojekter. 

De ni forskere er:

Health:

Aarhus BSS:

Arts:

ST:

Om Sapere Aude

Det Frie Forskningsråd uddeler 26 Sapere Aude-bevillinger til en række af Danmarks mest visionære og toneangivende forskere. Bevillingerne beløber sig til i alt 170 millioner kroner.

Seks forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner, der skal benyttes til fordybelse i et specifikt forskningsemne i op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal benyttes til gennemførelse af et forskningsprojekt i en femårig periode.

Forskning, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Bevillinger og priser, Alle AU-enheder