Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En yderligere begrænset åbning af aktiviteter på universitetet

Med virkning fra mandag den 18. maj vil et begrænset antal studerende og videnskabelige medarbejdere kunne få adgang til campus for at afvikle udvalgte eksamens- og undervisningsaktiviteter. Denne yderligere begrænsede genåbning af vores aktiviteter er en følge af den politiske beslutning om fase 2 i genåbningen af det danske samfund.

14.05.2020 | Sys Christina Vestergaard

I fase 2 er der konkret tale om, at universiteterne får mulighed for i nogen udstrækning at varetage ”undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde”. Se aftaletekst.

Efter udmeldingen om fase 2 den 7. maj har der været dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter om, hvilke typer aktiviteter der kan tilgodeses og i hvilket omfang. Som led heri er Danske Universiteter kommet med et bud på omfanget, som er justeret efter dialog med ministeriet. På dette grundlag har universiteterne fået hver sin kvote for det antal studerende og medarbejdere, der kan få adgang som led i fase 2.

På Aarhus Universitet betyder det, at vi på Arts og Aarhus BSS samlet set kan give adgang til 325 studerende, 153 VIP og 40 TAP, som fordeles ligeligt mellem de to fakulteter. På Health, Technical Sciences og Natural Sciences kan vi samlet set give adgang til 747 studerende, 490 VIP og 120 TAP, som også fordeles ligeligt mellem de tre fakulteter. Endelig kan vi give adgang til 14 TAP på fællesområdet.

Institutlederne vil give direkte besked til de af deres medarbejdere, som nu kan afvikle undervisnings- og/eller eksamensaktiviteter på universitetet, og de berørte studerende får besked fra fakulteternes studieadministration. 

Konkret betyder denne mulighed for fysisk tilstedeværelse på universitetet, at en række studerende kan få afviklet deres eksamener, som ellers ville være udskudt, at der kan afholdes udvalgte mundtlige eksamener, hvor den fysiske tilstedeværelse er afgørende, samt at der for nogle studerende og ph.d.er kan afvikles undervisnings-/vejledningsforløb, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det er en glædelig udvikling for de berørte, men desværre vil der stadig være mange, som heller ikke kan tilgodeses i denne omgang.

Fase 2-åbningen træder som nævnt i kraft mandag den 18. maj. Universitetet er fortsat fysisk nedlukket med undtagelse af den – samlet set – mindre del af universitetets medarbejdere, der gennem fase 1 og 2 har fået mulighed for at genoptage dele af arbejdet, eller de meget få, der varetager kritiske funktioner.

I den næste fase af genåbningen, fase 3, er der lagt op til ”fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse”. Fase 3 igangsættes med virkning fra 8. juni, og vi ved endnu ikke, hvordan denne fase vil blive udmøntet på vores område – eller om den bliver en realitet. Det vil afhænge af udviklingen i smittetrykket de kommende dage og uger samt de politiske prioriteringer. Men hvis fase 3 bliver realiseret, er det bestemt endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi følger udviklingen meget nøje.

Vi må endnu en gang understrege, at en stor andel af universitetets aktiviteter lider under den fysiske nedlukning. Vi respekterer selvfølgelig, at der er tale om en politisk prioritering, hvor vurdering af universiteternes bidrag til samfundet indgår i et større samlet puslespil i genåbningen af Danmark, og at udviklingen i smittetrykket fortsat bliver altafgørende. 

I forhold til begrænsning af smitte på universitetet forventer myndighederne at udmelde overordnede retningslinjer for genåbningen i fase 2, men vi har endnu ikke modtaget disse. I får besked, når universitetet har modtaget dem. Under alle omstændigheder vil sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger gælde for dem, der får adgang. Der gælder desuden særlige retningslinjer i laboratorier, og der er ekstra fokus på rengøring i bygninger, hvor der kommer studerende og medarbejdere. Hvis man har spørgsmål angående arbejdet, er man altid velkommen til at kontakte sin nærmeste leder.

 Ingen af os havde forestillet os, at vi stadig står med en så omfattende nedlukning af universitetet her to måneder, efter vi lukkede ned. Det trækker tænder ud og kræver en stor portion tålmodighed. Tak for fortsat at udvise den. Vi håber, at I alle finder trøst i det forhold, at det trods alt så småt begynder at lysne. 

 Universitetsledelsen

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet