Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Endelig beslutning om Campus 2.0 til februar

Universitetet vil udarbejde yderligere baggrundsmateriale, som belyser de økonomiske konsekvenser af masterplanen for den fysiske udvikling af universitetet, før der træffes beslutning i bestyrelsen.

14.12.2018 | Signe Opstrup

Foto: Jørgen Weber luftfoto

På det netop afholdte bestyrelsesmøde blev det besluttet, at den endelige behandling af planerne for Campus 2.0 skal ske på bestyrelsesmødet 21. februar. Bestyrelsen støttede rektoratets ønske om at udskyde beslutningen, så universitetet får god tid til at foretage beregninger af de forventede fremtidige bygningsudgifter.

”Det er en markant udvikling af universitetet, vi står over for, så jeg er meget tilfreds med, at vi tager den fornødne tid til at få udarbejdet et endnu mere solidt og velunderbygget beslutningsgrundlag. Det er særligt vigtigt, at vi får nøjere vurderet, hvordan vi sikrer, at fx vores fremtidige husleje ikke tager for stor en del af vores budget – og det skal balanceres med, at vores faglige miljøer får de bedst tænkelige faciliteter”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

På mødet drøftede bestyrelsen desuden de mange indsendte bidrag fra studerende og medarbejdere fra den afsluttede inddragelsesproces for masterplanen, der siden sommer har været i intern høring på AU.

”Det er meget konstruktive og velunderbyggede input, som vi har modtaget. Vi vil tage disse idéer med ind i den videre proces med udviklingen af det fremtidige Aarhus Universitet”, siger rektor Brian Bech Nielsen, som glæder sig over den store interesse og opbakning fra studerende og medarbejdere. 

Fakta om Campus 2.0

  • I foråret godkendte bestyrelsen et foreløbigt udkast til Campus 2.0, en vision for den fysiske udvikling af AU. Visionen omfatter det kommende lejemål af Universitetsbyen (det tidligere kommunehospital) og AU’s øvrige lokaliteter, da den fysiske udvikling af universitetet skal ses i en helhed.
  • På stormødet 2. maj blev vision og masterplan for udviklingen af AU som et endnu mere koncentreret campus-universitet, fremlagt for studerende og medarbejdere.
  • Masterplanen har siden sommer været i høring på universitetet, og der er blevet indsamlet input fra studerende og medarbejdere.
  • Brugerinddragelsesprocesserne på fakulteterne er blevet grebet forskelligt an, hvilket også afspejler forskellene i, hvor meget det enkelte fakultet forventes påvirket af masterplanen. Studerende og ansatte har deltaget aktivt.  
  • Der har bl.a. været lokale stormøder og workshops, og der har været gå-hjem-møder med inspirationsoplæg for alle studerende og medarbejdere.
  • Desuden har studerende og ansatte haft mulighed for at sende idéer og input via mail til nycampus@au.dk.
  • Der er indkommet en lang række input, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet 13. december, og som vil blive inddraget i det kommende arbejde.
  • Den endelige behandling af den samlede masterplan – inkl. de økonomiske beregninger – sker på bestyrelsesmødet den 21. februar.

Yderligere oplysninger

  • Læs mere om planerne for universitetets fysiske udvikling på nycampus.au.dk.
Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet