Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Er din opgave guld værd?

Emnerne for næste års prisopgaver er nu offentliggjort. Denne gang er det studerende fra Aarhus BSS, som får en særlig chance for at bevise deres akademiske kunnen – og måske tage første skridt på vejen i en fremtidig forskerkarriere.

31.05.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Studerende med interesse for jura kan nu få en medalje for deres flid. Universitetet har netop offentliggjort emnet for næste års prisopgave, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

Hvert år kan institutter eller fakulteter på Aarhus Universitet vælge at udskrive et antal prisopgaver, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det studerede fra Aarhus BSS, som kan prøve kræfter med den akademiske disciplin.

De bedste opgaver præmieres med en medalje af guld eller bedømmelsen ”accessit ”. Guldmedaljen bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis” på forsiden, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

Der er udskrevet følgende prisopgaver for 2018:

Prisopgaver på Juridisk Institut

På Juridisk Institut har man udskrevet to prisopgaver.

Den ene prisopgave er inden for formueretten og bærer titlen:

  • ”Berigelseskrav”. 

Den anden prisopgave er udskrevet inden for Max Sørensen-ordningen med titlen:

  • ”Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde”

Besvarelsen skal afleveres som en samlet pdf-fil til mailadressen prisopgave.bss@au.dk

Fristen for indlevering af opgaver er kl. 12.00 tirsdag den 1. august 2018.

Universitetets øvrige fakulteter har ikke ønsket at udskrive prisopgaver for året 2018.


Om prisopgaver ved Aarhus Universitet

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”, hvor guldmedalje er den fineste. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder desuden et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Dekanen kan fastsætte, at prisopgavebesvarelser konverteres til et speciale. Det kræver dog, at man forinden indhenter en udtalelse fra Akademisk Råd.

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra det kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.

Prisopgaverne er udskrevet i henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005, senest opdateret 24. april 2017 (kan ses på www.au.dk/om/organisation/regelsamling/6/63/2005-au8/ ).   

Uddannelse, Studerende, Aarhus Universitet, Aarhus BSS, Talentudvikling