Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et afgørende boost til klimaforskningen

Forskningsstationen Villum Research Station, der netop er indviet, giver nye muligheder for klimaforskerne.

10.07.2015 | Anders Correll

Der måles temperatur og saltindhold fra havisens underside ned til havbunden med en såkaldt CTD ved Villum Research Station.

Dekan Niels Christian Nielsen byder velkommen til indvielsen af Villum Research Station.

Den nyindviede Villum Research Station, som ligger tæt ved Nordpolen, vil få en afgørende betydning for klimaforskernes arbejde.

Det mener professor og leder af Arctic Research Centre ved Aarhus Universitet, Søren Rysgaard.

”Villum Research Station er meget interessant, fordi den ligger lige ved indgangen til det Arktiske ocean, stort set så langt mod nord, som det er muligt at komme. Placeringen er ekstrem vigtig, fordi klimaet her ændrer sig voldsommere og hurtigere end andre steder på jorden. Samtidig har de lave temperaturer og isdannelse i Arktis meget stor indflydelse på, hvordan havstrømmene opfører sig og dermed for klimaændringerne i resten af verden”, siger Søren Rysgaard.

Tidligere foregik prøveindsamling i Arktis med ekspeditioner, hvor man først opdagede eventuelle fejl, når man kom tilbage til laboratorierne i Danmark. Med faciliteterne på Villum Research Station kan man nu gennemføre målinger, rette fejl og justere i forsøgsopstillinger med det samme. Alene det er en kæmpe fordel i opbygning af viden.

Dekan for Science and Technology ved Aarhus Universitet, Niels Christian Nielsen, peger på, at et øget kendskab til klimaets udvikling og historik giver forskerne bedre mulighed for at forudsige, hvilke effekter klimaforandringerne vil få for kloden. Derfor skal de resultater, som kommer ud af arbejdet på Villum Research Station, indgå i Aarhus Universitets rådgivning af Selvstyret, ministerierne og folketinget om bæredygtige løsninger.

Ifølge dekanen understreger indvielsen også Aarhus Universitets store engagement i den arktiske forskning:

”Villum Research Station bliver en del af universitetets netværk af forskningsfaciliteter på Grønland. Stationen vil fungere som en central del af Aarhus Universitets forskningssatsning i Arctic Research Centre og et aktiv i Arctic Science Partnership, som Aarhus Universitet har sammen med Grønlands Naturinstitut og University of Manitoba i Canada, understregede dekanen for Science and Technology ved Aarhus Universitet”.


FAKTA OM VILLUM RESEARCH STATION:

  • Officiel åbning: 8. juli 2015
  • Første spadestik taget af Kronprins Frederik i 2013
  • Placering: Ved Station Nord i Nordøstgrønland (81°36’N 16°39’V)
  • VILLUM FONDEN donerer 70,5 mio. kr. til etablering af stationen
  • Årlige driftsomkostninger: 5 mio. kr., som hovedsagligt dækkes af brugerafgifter
  • Drives af: Aarhus Universitet i de kommende 10 år
  • Gennemsnitstemperatur ved Station Nord: -14° C
  • Ledelsen består af en daglig ledelse, et videnskabeligt koordineringsudvalg, et internationalt videnskabeligt råd og en bestyrelse.
Forskning, Forskning, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Universitetsledelsens Stab, Alle AU-enheder