Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et lille spadestik med en stor betydning

Fredag var en glædelig dag for kræftpatienter fra hele Danmark. Her blev første spadestik til Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus nemlig taget. Centret skal fra 2018 udføre behandling med og forskning i partikelterapibehandling til kræftramte fra hele landet.

29.05.2015 | Lotte Fisker Jørgensen

AU, AUH, Region Midtjylland og Varian tog fredag den 29. juli 1. spadestik til Dansk Center for Partikelterapi. (Foto: Michael Harder, AUH)

Et nyt nationalt center for partikelterapi skyder snart op af jorden ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Fredag stak regionsrådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen, spaden i jorden til det kommende Dansk Center for Partikelterapi.

Det 8.000 kvadratmeter store partikelterapicenter bliver det eneste af sin slags i Danmark og vil i fremtiden tilbyde højt specialiseret kræftbehandling til kræftramte fra hele landet. Hidtil har alle danske kræftpatienter måttet rejse til udlandet for at få behandling med partikelterapi. Derfor er etableringen af et nationalt partikelterapicenter af stor betydning for kræftpatienter fra hele landet, fortæller regionsrådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen.

"Opførelsen af Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus er en stor milepæl for kræftbehandlingen i Danmark. Det er en glædelig dag for kræftpatienter fra hele landet, som i fremtiden vil få tilbudt højt kvalificeret behandling med partikelterapi inden for landets grænser," siger han.

Forskning er afgørende

Dansk Center for Partikelterapi etableres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Dekan Allan Flyvbjerg fra Health, Aarhus Universitet, ser også frem til det kommende center.

”Etableringen af Dansk Center for Partikelterapi bliver også startskuddet til mere intensiv forskning i partikelterapi til kræftpatienter. Med mere dansk forskning på dette område vil vi i fremtiden få langt større viden om, hvem der kan få størst gavn af partikelterapi og hvordan. Den viden er selvfølgelig utrolig vigtig for optimal udnyttelse af det højt specialiserede apparatur” siger Allan Flyvbjerg.  

Selvom centret kommer til at ligge i Region Midtjylland, skal det servicere alle fem regioner. Derfor er det nationale samarbejde omkring centret også helt essentielt, fortæller Bent Hansen.

"Vi glæder os i Region Midtjylland til samarbejdet med de andre regioner og de øvrige aktører på området, og jeg kan love, at vi vil gøre vores allerbedste for at skabe et samarbejdsklima, som vil give vores patienter et optimalt behandlingsforløb."

Om Dansk Center for Partikelterapi

Dansk Center for Partikelterapi etableres på en ca. 9.000 kvadratmeter stor byggegrund ved siden af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centret vil rumme cirka 8.000 kvadratmeter og være udstyret med en protonaccelerator, tre behandlingsrum, forskningsfaciliteter og faciliteter for patienter, pårørende og klinisk personale. Dansk Center for Partikelterapi etableres i nært samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Selve protonanlægget i Dansk Center for Partikelterapi spiller en afgørende rolle for, hvordan bygningen kommer til at se ud. Det er besluttet, at Varian Medical Systems skal levere udstyr til centret, men hvem der bliver totalentreprenør på byggeriet besluttes først i august 2015. Derfor er bygningens design endnu ikke er kendt.

Den samlede etableringsudgift for Dansk Center for Partikelterapi er vurderet til ca. 800 mio. kr. Heraf udgør byggeriets andel ca. 325 mio. kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 mio. kroner til protonanlæg.

Etableringen af centret indgår som en del af byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) med en selvstændig økonomi og projektorganisation, der refererer til ledelsen i DNU. Rollen som bygherrerådgiver varetages af NIRAS, der i forvejen er bygherreråd­giver på hele DNU-projektet.

 


Flere oplysninger

Dekan Allan Flyvbjerg
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 5177 9548
dean.health@au.dk

 


 

Tidslinje Dansk Center for Partikelterapi

 

2011

Den daværende regering beslutter, at Danmark skal have et partikelterapianlæg

2012

Et internationalt ekspertudvalg vælger Aarhus som hjemsted for det danske partikelterapianlæg 

2013

Folketinget godkender, med Finansloven for 2014, at Region Midtjylland igangsætter projektet 

2014

Varian Medical Systems vælges som leverandør af protonanlæg 

2015 – maj

Første spadestik til Dansk Center for Partikelterapi 

2015 – august

Offentliggørelse af, hvem der skal bygge Dansk Center for Partikelterapi

2016 – marts

Støbning af fundament til Dansk Center for Partikelterapi 

2016

Udstyr til centret leveres 

2017

Udstyret klargøres til patientbehandling 

2018

Patientbehandlingen forventes at begynde 

 


 

 

Arrangement, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ekstern målgruppe