Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et mere bæredygtigt AU

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 21. februar arbejdet med at skabe et mere bæredygtigt Aarhus Universitet, og den godkendte ved samme lejlighed ledelsens oplæg til at igangsætte en bæredygtighedsstrategi.

25.02.2019 | Signe Opstrup

”Aarhus Universitet er en stor organisation og arbejdsplads med et stort samfundsansvar. Derfor har vi i bestyrelsen ønsket, at der udarbejdes en samlet bæredygtighedsstrategi for universitetet. Bæredygtighed skal tænkes ind i de daglige beslutninger og være en del af mindsættet for både medarbejdere, studerende og ikke mindst ledelsen og bestyrelsen”, udtaler Connie Hedegaard.

Det overordnede formål med strategien er at sikre, at AU fortsat udvikler sig i en bæredygtig retning og herigennem lever op til sit samfundsansvar. Således skal strategien give retning samt understøtte og synliggøre AU’s bæredygtige udvikling.

”Aarhus Universitet leverer forskning, der bidrager til mere viden og flere løsninger, når det gælder bæredygtighed, men vi har også et ansvar for konsekvent at tænke bæredygtighed ind i uddannelserne og i de mange daglige valg, der foretages på en stor arbejdsplads som Aarhus Universitet. Vi har et godt udgangspunkt, da vi allerede har gang i en række gode aktiviteter”, siger Connie Hedegaard.

Næste skridt bliver et bæredygtighedsseminar den 21. marts. hvor studerende og medarbejdere inviteres til at udveksle og samle idéer til konkrete bæredygtige løsninger, som vil kunne implementeres på universitetet. På seminaret kan man også komme med input til den kommende bæredygtighedsstrategi.

Yderligere oplysninger

Læs mere om AU’s arbejde med bæredygtighed på au.dk/sustainability

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet