Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et særligt jubilæum for AU

Den 19. oktober er det 75 år siden, at det første disputatsforsvar ved Aarhus Universitet fandt sted.

19.10.2015 | Signe Schou

Doktoranden, museumsinspektør i Den Gamle By Helge Søgaard, flankeret af de officielle opponenter, docent Adam Afzelius (tv.) og professor C.O. Bøggild-Andersen. (Foto: Demokraten)

Det var en skelsættende begivenhed, fordi doktorgraden er den højeste videnskabelige grad. Så nu var der officielt ikke længere tvivl om, at Aarhus Universitet var et ’rigtigt’ universitet.

København havde nærmest haft monopol på akademisk virksomhed frem til 1928, hvor ”Universitetsundervisningen i Jylland” var blevet oprettet.

Fra efteråret 1933 hed institutionen ”Aarhus Universitet”, men i København stillede man sig stadig skeptisk: Var der nu også tale om forskning og undervisning på universitetsniveau?

Aarhus Universitet fik eksamensret i 1934, og i kølvandet på dette ophørte Københavns Universitets formynderskab over universitetet. De to universiteter var nu på alle områder at betragte som ligeværdige.

Krævede polititilladelse

Året var 1940, og Tyskland havde besat Danmark. I København var man på den baggrund holdt op med at afholde mundtlige forsvar, fordi man var bange for at provokere besættelsesmagten. I Aarhus mente universitetets  lærerforsamling dog ikke, at et disputatsforsvar var en sikkerhedsrisiko, så man ansøgte derfor om polititilladelse - og fik det.

1000 disputatser på 75 år

Der foreligger ingen præcis opgørelse af antallet af disputatser forsvaret ved Aarhus Universitet gennem de 75 år, siden museumsinspektør Helge Søgaards forsvar den 19. oktober 1940, men ved universitetets 75-års jubilæum i 2003 blev antallet opgjort til 882, så der kan næppe være tvivl om, at tallet befinder sig på den pæne side af 1000.

Læs mere om emnet her.

Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse