Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et væsentligt skridt nærmere digitalisering af eksamen

Aarhus Universitet har sammen Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og Københavns Universitet valgt en fælles løsning til digitalisering af eksamener.

28.01.2014 | Sys Christina Vestergaard

Indførelsen af et fælles system for digitale eksamen er nået et væsenligt skridt nærmere. 
På baggrund af et fælles udbud for digitalisering af eksamener har Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Roskilde Universitet indgået kontrakt med Arcanic A/S. Kontrakten betyder, at der bliver udviklet en fælles løsning, der kan løse hele eller dele af de udfordringer, digitaliseringsstrategien medfører for sektoren. 

Arcanic A/S blev erklæret som vinder af udbuddet, hvor de indkomne tilbud er blevet evalueret af repræsentanter fra de deltagende universiteter. Tilbuddene er vurderet ud fra kriterierne pris, funktionalitet, implementeringsplan samt samarbejdsform og kompetencer.
- Samarbejdet mellem de deltagende universiteter har hele processen igennem været yderst velfungerende, og alle os involverede ser frem til arbejdet med at udvikle og implementere en fælles sektorløsning på eksamensområdet, siger Maria Volf Lindhardt, vicedirektør for AU Studier.

Lokale hensyn i overgangsfasen

På Aarhus Universitet skal det nye system erstatte de eksisterende løsninger, der i dag håndterer digitale eksaminer. Det er for tidligt at sætte datoer på, hvor på universitetet det vil ske hvornår, men det vil alle steder ske under hensyntagen til og i samarbejde med de lokale miljøer, så overgangsperioden bliver så smidig som mulig, påpeger Maria Volf Lindhardt. 
Der vil snarest blive oprettet en side på au.dk, hvor man kan følge udviklingen og implementeringen af platformen.

Til at understøtte evalueringsprocessen har der på Aarhus Universitet og de øvrige universiteter været nedsat en styregruppe samt en referencegruppe bemandet med repræsentanter fra både de faglige og de administrative miljøer samt studerende. AU’s styregruppe, der hidtil har bistået ift. selve udbudsprocessen, skal nu være med til at sikre den rette fremdrift og implementering af det fælles digitale eksamenssystem, herunder igangsættelse af pilotprojekter med involvering af de faglige miljøer, studerende og administration.

For yderligere oplysninger kan man henvende sig til vicedirektør for AU Studier Maria Volf Lindhardt. 


Om Arcanic A/S: 
Arcanic er allerede leverandør hos flere universiteter – de står eksempelvis bag løsninger som CampusNet på Aarhus Universitet.

Uddannelse, Studerende, Alle AU-enheder, Studier