Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Få dine tekster udgivet som e-bøger gennem AU Library

Nu har alle AU-forskere mulighed for gratis at få udgivet deres rapporter, afhandlinger og working papers som e-bøger. AU Library har udviklet en ny publiceringstjeneste, der også styrker indsatsen for open acces.

05.11.2015 | Knud Holt Nielsen

Foto: Maria Randima.

Forskere ved Aarhus Universitet formidler ikke alene deres forskning gennem forlagene og de videnskabelige tidsskrifter, der er også en omfattende forskningsmæssig videnproduktion i form af working papers, ph.d. afhandlinger, forskningsrapporter, proceedings og meget mere. Bibliotekerne kalder ofte dette for ”den grå forskningslitteratur”. Forskning på højt niveau, som er væsentlig for offentligheden, men som alt for sjældent når ud til fagfæller og den brede offentlighed eller rammer bibliotekernes hylder.

Der har længe manglet ordentlige muligheder for at gøre disse publikationer lettilgængelige for fagfæller og den bredere offentlighed. En væsentlig del har været tilgængelige lokalt i elektroniske udgaver på hjemmesider for institutter og centre, men der har ikke været en samlet publiceringstjeneste. Risikoen har yderligere været, at publikationerne forsvandt, når der skete organisatoriske ændringer, hvorved væsentlig viden kunne risikere at forsvinde.

Det retter AU Library nu op på med den nye publiceringstjeneste ”Open Monograph Press”, hvor medarbejdere får mulighed for at uploade rapporter og papers som gratis e-bøger. Udgivelserne bliver efterfølgende forsynet med ISBN og ved samme lejlighed registreret i både danske og internationale biblioteksdatabaser. De får også tildelt et DOI-nummer (Digital Object Identifier). En forholdsvis ny standard, der gør at e-bogen altid vil kunne fremfindes, også selv om ressourcen skifter URL.

Alle medarbejdere ved Aarhus Universitet har mulighed for at oprette sig som brugere. Tjenesten startede så småt i foråret 2015, men har for alvor fået fart efter sommerferien, hvor mere end 80 rapporter og working papers fra forskere ved AU er blevet samlet og gjort lettilgængelige som e-bøger.

 

 

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Uddannelse, Ph.d.-studerende