Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Få overblik over efteruddannelser på AU

En ny portal samler alle AU’s efter- og videreuddannelsestilbud (EVU) under én hat. Portalen fungerer som en brugervenlig indgangsdør til fakulteternes egne EVU-websites. Se portalen her: www.au.dk/evu.

21.03.2016 | Signe Opstrup

Er du interesseret i at bygge videre på dine kompetencer med et efter- og videreuddannelsesforløb på Aarhus Universitet? Så er den nye EVU-portal noget for dig.

Formålet med portalen er at give ét samlet overblik over AU’s store udbud af kompetencegivende efter- og videreuddannelsesaktiviteter og korte kurser til voksne. Portalen gør det nemt at søge og finde relevante uddannelsestilbud, som ellers ligger placeret forskellige steder på universitetets hjemmesider. Portalen sørger desuden for at guide dig videre til relevante kontaktpersoner for de forskellige aktiviteter.

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet