Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Få overblik over EVU-tilbud

En ny portal samler alle AU’s efter- og videreuddannelsestilbud (EVU) under én hat. Portalen fungerer som en indgangsdør til fakulteternes egne EVU-websites. Se portalen her: www.au.dk/evu.

11.03.2016 | Signe Opstrup

Er du interesseret i at bygge videre på dine kompetencer med et efter- og videreuddannelsesforløb, eller har du brug for at synliggøre et kursus i forbindelse med dit arbejde som fx institutsekretær for et givent fag? Så er den nye EVU-portal noget for dig.

Formålet med portalen er at give ét samlet overblik over AU’s store udbud af kompetencegivende efter- og videreuddannelsesaktiviteter og korte kurser til voksne. Portalen gør det nemt at søge og finde relevante uddannelsestilbud, som ellers ligger placeret forskellige steder på universitetets hjemmesider. Portalen sørger desuden for at guide dig videre til relevante kontaktpersoner for de forskellige aktiviteter.

Ud over en mere brugervenlig indgang til AU’s EVU-tilbud fungerer portalen også som en ekstra markedsføringskanal for institutter og fakulteter samtidig med, at den synliggør AU som en seriøs spiller på efter- og videreuddannelsesmarkedet med et stort og alsidigt aktivitetsudbud.

Yderligere oplysninger

Fakulteter og institutter publicerer og vedligeholder selv information om deres EVU-uddannelser og kurser på portalen. Henvendelser om adgang til den underliggende database fås hos Kirsten Largren (kirl@au.dk) eller Birgitte Højland (birh@au.dk), AU Uddannelse.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt