Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fælles CTU skal sikre flere kliniske forsøg

Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital samler den 1. januar 2015 alle kliniske forskningsenheder under navnet Aarhus University Hospital Clinical Trial Unit.

17.11.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

Øget synlighed og bedre udnyttelse af faciliteterne skal gøre det lettere at tiltrække flere kliniske forsøg til Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital.

Øget synlighed og bedre udnyttelse af faciliteterne skal gøre det lettere at tiltrække flere kliniske forsøg til Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital.

For få medicinalvirksomheder vælger at afprøve nye lægemidler eller nyt medicinsk udstyr i Aarhus. Derfor samler Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital nu de enkelte specialers kliniske forskningsenheder under én hat.

”Der er stort behov for at øge samarbejdet med industrien.  De kliniske forsøg er ikke bare en forudsætning for, at vi kan tilbyde nye og bedre behandlinger til patienterne.  Offentligt-privat samarbejde er også med til at finansiere anden klinisk forskning og dermed sikre udvikling i klinikken. Endelig bliver personalet dygtigere af at deltage i samarbejdet” siger institutleder Kristjar Skajaa fra Institut for Klinisk Medicin.

Han vurdere, at der er gode muligheder for at udvide antallet af samarbejdsprojekter:

”Der er i øjeblikket samarbejde om afprøvning af ny medicin indenfor en lang række specialer i Aarhus, men indenfor den tidlige afprøvning er vi ansvarlige for mindre end 20 procent af de danske afprøvninger. Så der er virkelig et uudnyttet potentiale i Aarhus.”

Vi skal være synlige

For at tiltrække flere forsøg inden for lægemiddeludvikling skal aarhusiansk forskning gøres mere synlige, så relevante interessenter kender mulighederne. Det skal blandt andet ske ved at profilere forskningen over for lægemiddel- og medicoindustrien og andre relevante interessenter:

”Vi skal blive bedre til at dele resultaterne af samarbejdet med omverdenen.  Og her tænker jeg ikke kun på publikationer i videnskabelige tidsskrifter. Vi skal også sikre, at vi kommer bredt ud til relevante interessenter med vores forskningsresultater og deres betydning for patienterne,” siger Kristjar og tilføjer:

”Og så skal vi ud over landets grænser. Vi er allerede i kontakt med Invest in Denmark, som er forankret i Udenrigsministeriet, og som arbejder for at tiltrække udenlandske virksomheder for at skabe vækst og øge kompetenceniveauet i Danmark.” 

Bedre udnyttelse af faciliteter

Den fælles enhed skal også bruges internt til at øge forskernes viden om andre enheders faciliteter og best practices, så der kan skabes mere synergi:

”I øjeblikket kan et speciale takke nej til en lægemiddelafprøvning på grund af mangel på sengepladser, medens der kan være overkapacitet indenfor et andet speciale. Med et tættere samarbejde mellem specialerne vil det blive lettere at udnytte faciliteterne optimalt,” siger han.

Fælles kvalitetssikring

Den fælles Clinical Trial Unit kommer konkret til at betyde, at alle forskningsenheder fra 2015 harmoniserer deres kvalitetssikringssystem for at minimere fejl og udbrede best practices:

”Med etablering af en fælles Clinical Trial Unit ønsker vi sammen med universitetshospitalet at sikre, at alle enheder har samme høje, ensartede kvalitet og at skabe gennemsigtighed,” siger Kristjar Skajaa.

Samlingen af de kliniske forskningsenheder er ikke det eneste initiativ, der skal sikre flere kliniske forsøg.
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet er netop blevet partner i verdens første nationale samarbejde mellem offentlige hospitaler, universiteter og lægemiddelindustrien, der har til formål at gøre Danmark til et foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin. Samtidig har Danske Regioners ”Én Indgang”-initiativ også til formål at øge Danmarks evne til at tiltrække og udføre kliniske forsøg.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Institutleder Kristjar Skajaa
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Telefon: 7845 9000
kristjar.skajaa@clin.au.dk

Helene Nørrelund, overlæge, dr.med., PhD, MBA
Regional ”Én Indgang”-koordinator
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital
hwn@clin.au.dk  

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ph.d.-studerende, Ekstern målgruppe