Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fælles normer på AU for rekruttering af fastansatte forskere

Siden efteråret 2017 har vi på tværs af universitetet arbejdet med at formulere normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere. Universitetsledelsen har nu fastlagt syv normer, som er resultatet af gode drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer, og de syv normer skal fremadrettet bidrage til en styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet.

09.02.2018 | Brian Bech Nielsen

Normerne skal blandt andet bidrage til at styrke kvalitet og diversitet i ansøgerfeltet på alle fire fakulteter, og de angiver en fælles retning, men der er ikke tale om firkantede regler. Normerne omfatter anvendelse af søgekomitéer, genopslag, bedømmelsesudvalg, udlandsophold og ansættelsesudvalg. De er et fælles udgangspunkt for rekruttering på universitetets institutter og centre, hvor den lokale ledelse så får ansvaret for, at normerne implementeres i de lokale retningslinjer.

Rekruttering af forskere hænger uløseligt sammen med den faglige strategi for fakulteter og institutter. De syv normer skal ses som et redskab til udvikling af en god rekrutteringspraksis.

Jeg ser derfor normerne som et afsæt for at arbejde struktureret og bevidst med vores rekrutteringsindsats. Det er afgørende, at vi tiltrækker et stort og bredt felt af højt kvalificerede ansøgere.

De videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet klarer sig fornemt i den globale konkurrence, og de er med til at give universitetet et meget stærkt fundament, og det skal vi fastholde og styrke – derfor er selve rekrutteringsindsatsen så vigtig.

De nye lokale retningslinjer på fakulteterne forventes besluttet inden påske, og der laves en opfølgning på implementeringen af normerne hvert år.

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle for en god proces med mange og gode input fra de faglige miljøer, akademiske råd m.fl.

 

De syv normer for fastansættelse af videnskabelige medarbejdere er:

 

1.     Alle stillinger formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt

2.     Der anvendes søgekomitéer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt stort ansøgerfelt med kvalitet og diversitet (eksterne ansøgere, internationale ansøgere og ansøgere af begge køn)

3.     Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere

4.     Bedømmelsesudvalg har et flertal af eksterne medlemmer

5.     Der anvendes ansættelsesudvalg. Ved professoransættelser med deltagelse fra dekanatet

6.     Ved vurdering af kvalifikationer lægges stor vægt på længerevarende ophold ved én eller flere udenlandske og internationalt anerkendte forskningsinstitutioner

7.     Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidaterAdministrativt, Ph.d.-studerende, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Udvekslingsstuderende, Videnskabelig medarbejder