Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Farvel til masseforelæsninger på kandidatdelen

Alle ugentlige forelæsninger på kandidatdelen af medicinuddannelsen skal gentænkes, så de i februar 2019 kan genopstå i nye tidssvarende undervisningsformer. De kliniske professorer samles derfor til inspirationsmøde i april, og derefter er der hjælp fra CESU til det praktiske.

19.03.2018 | Nanna Jespersgård

Institutleder Kristjar Skajaa peger på, at de fleste af os kun tager en besværlig og tidskrævende opgave, når vi har stolen for døren. "Det har vi nu," siger han om den kommende opgave.

Christian Ravn Olesen, AC-fuldmægtig og en af projektets tovholdere, understreger, at selv om målet i form af inddragende og aktiverende undervisning ligger fast, er vejen til målet åben: "Og her er underviserne eksperter".

Når de medicinstuderende møder på kandidatdelen i februar 2019, vil undervisningen basere sig langt mere på teknikker og redskaber, der understøtter blended learning og flipped classroom. Samtidig skal der i langt de fleste tilfælde undervises færre studerende ad gangen.

Det er resultatet, når Institut for Klinisk Medicin med udgangen af 2018 nedlægger hovedparten af de ugentlige forelæsninger, hvor 220 kandidatstuderende sidder bænket fra klokken 8 til klokken 15.

”Vi har talt om nye undervisningsformer i årevis, og omlægningen er indtil videre kendetegnet ved, at man nogle steder er kommet rigtig langt, fx med brug af video i kombination med dialogbaseret undervisning og diskussion. Andre steder er man nærmest ikke kommet i gang, måske fordi den centrale koordinerende indsats har manglet. Men den kommer nu - affødt af både ydre og indre pres,” siger institutleder Kristjar Skajaa.

Passiviteten luller dem i søvn

Det ydre pres er logistikken, der ændrer sig afgørende med udflytningen fra Nørrebrogade. Fra årsskiftet er der kun Auditorium A i Skejby med plads til hele årgangen, og det auditorium får ingen af semestrene på kandidatens seks semestre fast råderum over, da det også skal bruges til medicinske konferencer og arrangementer i AUH-regi. Det indre pres er de studerendes stadige input i evalueringerne, som går i retning af, at lange passive auditoriedage luller dem i søvn:

”En trekvarters seance i et auditorium kan sagtens fungere i sig selv, også selv om det didaktiske element er nedprioriteret, men de studerende sidder der hele dagen. Derfor skal vi kollektivt skrue op for den studenteraktiverende og involverende undervisning, jf. også universitetets samlede EDU-IT strategi,” siger Kristjar Skajaa.

Omlægningsarbejdet starter 6. april, hvor alle kliniske professorer, kursusledere samt andre undervisningsansvarlige er inviteret til en workshop, der skal sikre et fælles kvalificeret afsæt. I forlængelse af workshoppen følger en række møder, hvor de kursusansvarlige semestervis arbejder med at implementere de nye beslutninger.

Der er hjælp til det praktiske

En af projektets tovholdere, Christian Ravn Olesen, der er AC-fuldmægtig på Institut for Klinisk Medicin, forsikrer, at det på ingen måde er tanken, at 85 professorer skal lære at producere video fra scratch:

”Ingen behøver at være praktisk udførende på det hele selv. Omvendt er det selvfølgelig nødvendigt, at professorerne sammen med semesterets kursusledere beslutter, hvordan de forskellige undervisningsforløb skal se ud. Når man er klar til – eksempelvis – at producere video, har vi entreret med fagfolk fra CECU, der kan hjælpe med det praktiske. Og vi har indrettet videostudie i kælderen under sekretariatet,” siger Christian Ravn Olesen.

Christian Ravn Olesen fremhæver også muligheden for at inddrage fx ph.d.-studerende, adjunkter eller lektorer i omlægningsprocessen, der har som særkende, at alt fra holdstørrelser til undervisningsmetoder i teorien er i spil. For selv om målet, nemlig inddragende og aktiverende teoriundervisning, ligger fast, er vejen til målet anderledes åben. Her er det, som Christian Ravn Olesen understreger, underviserne, der er eksperter.

”Der findes en talemåde, som lyder noget i retning af, at ’vi alle bevogter en port til forandring, der kun kan åbnes indefra’. Derfor er det også op til de enkelte hvor meget eller lidt, der skal revolutioneres. Vi håber selvfølgelig, at underviserne går til opgaven i troen på, at alt er muligt – bortset fra de masseforelæsninger, vi går bort fra – og at de derfor har en sjælden mulighed for at smide mange bolde op i luften. Og vi forsøger at give så gode rammer herfor som muligt,” siger Christian Ravn Olesen.

Vi har stolen for døren!

Også institutleder Kristjar Skajaa opfordrer til at tænke anderledes, nu hvor lejligheden byder sig. Han hæfter sig ved, at allerede omlagte forløb får flotte evalueringer, samtidig med at underviserne melder om større arbejdsglæde i de nye underviserroller.

”De fleste af os er sådan indrettet, at vi kun tager en besværlig og tidskrævende opgave, når vi har stolen for døren. Det har vi nu. Og så handler det om at træffe gode, langtidsholdbare beslutninger,” siger Kristjar Skajaa.


Omlægning af undervisningen på kandidatdelen er tidligere beskrevet i artiklerne Fra forelæsninger til video, diskussion og quiz (særligt om psykiatrien) samt Video tilføjer en ny dimension til undervisningen (særligt om dermatologien).

Kontakt:

Institutleder Kristjar Skajaa
Institut for Klinisk Medicin
Mail: kristjar.skajaa@clin.au.dk
Telefon: 78 45 90 00

eller

AC-fuldmægtig Christian Ravn Olesen
Institut for Klinisk Medicin
Mail: crol@clin.au.dk
Telefon: 78 45 90 06

Uddannelse, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Offentligheden/Pressen, Health