Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fem forskertalenter på Aarhus Universitet får ph.d.-priser

Aarhus Universitets Forskningsfond har uddelt årets ph.d.-priser til fem ph.d.’er, der har leveret banebrydende forskning inden for blandt andet kvantemekanik, dyrkning af befrugtede menneskeæg og mobil musiklytning.

28.05.2014 | Ida Hammerich Nielson

Fem talentfulde ph.d.'er fra Aarhus Universitet er udvalgt til at modtage Forskningsfondens pris, som nu bliver uddelt for 12. gang. Prisen fungerer som en ekstra anerkendelse for den yderst bemærkelsesværdige indsats, ph.d.'erne hver især har lagt i deres forskning og i formidlingen af den. Samtidig er det tydeligt, at de er udstyret med et talent ud over det sædvanlige.

De fem prismodtagere er:

Kasper Green Larsen - et gennembrud inden for teoretisk datalogi
Alverdens programmører ved nu, at en række gængse datastrukturer umuligt kan gøres mere effektive. Kasper Green Larsen har fundet en formel, som beviser, at man allerede er nået i mål med at finde den mest effektive opbygning af flere forskellige datastrukturer.

Nina Gram - æstetiserende mobil musiklytning
Mange cykler med musik i ørene, og tidligere forskning har mest fokuseret på, hvordan den mobile musiklytter derved kommer ind i sin egen boble. Nina Gram argumenterer i sin afhandling for, at der også er positive vinkler på mobil musiklytning – blandt andet kan musikken indstille opmærksomheden på omgivelserne.

Peter Arendorf Bache - nuancerede makroøkonomiske modeller
Erhvervslivet er en yderst sammensat størrelse, og effekten af økonomiske indgreb fra politisk hånd er derfor ofte vanskelig at forudsige. Men politikere og vismænd har nu et bedre makroøkonomisk redskab til rådighed, efter at Peter Arendorf Bache i sin afhandling har gjort det lettere at tage højde for virksomhedernes virkelighed.

Kirstine Kjær Kirkegaard - dyrkning af befrugtede menneskeæg
Videoovervågning af befrugtede æg fører til bedre dyrkningsmetoder. Det viser Kirstine Kjær Kirkegaards afhandling, som bygger på test af en helt ny type varmeskab, som selv tager et billede af æggene hvert kvarter, så forskerne kan måle præcist, hvordan æggene deler sig. Det vil sikre en bedre behandling af barnløse.

Søren Gammelmark - supernøjagtige målinger inden for kvantemekanik
Kvantesystemernes partikler opfører sig anderledes end ting i den 'normale' verden. Søren Gammelmark har i sin afhandling forsynet kvantefysikken med nye metoder til at vurdere præcisionen af målinger. Hans forskning giver også anledning til helt konkrete forbedringer, eksempelvis i præcisionen af GPS'er, som styres via atomure placeret i satellitter.

Fakta om ph.d.-prisen:

  • Aarhus Universitets Forskningsfond indstiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum i 2003.
  • Aarhus Universitets Talentbånd udvælger på baggrund af indstillinger fra universitetets hovedområder et antal modtagere af prisen.
  • Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. i året forinden, altså i dette tilfælde i 2013.
  • Med anerkendelsen følger 50.000 kr.

Yderligere oplysninger:
Aarhus Universitets Forskningsfond, Henrik Dalgaard:
Tlf. 8715 3354 / 2382 3230
E-mail: hd@auff.dk

Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Forskning