Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere børn end antaget er MFR-vaccinerede

Stikprøve fra praktiserende læger i Region Midtjylland viser i nyt studie fra Aarhus Universitet, at 94 pct. af de midtjyske børn - og ikke 88 pct. som hidtil antaget - er vaccinerede med den omdiskuterede MFR-vaccine. Administrative fejl kan ligge bag forskellen i tallene.

31.01.2017 | Kirsten Olesen

Langt flere børn end antaget ser ud til at være vaccineret, viser nyt studie.

Nyt studie fra Aarhus Universitet tyder på, at risikoen for en mæslinge-epidemi herhjemme som følge af for få vaccinationer af børn, kan være mindre end frygtet.
Hidtil har Sundhedsstyrelsen opereret med, at kun 88 pct. af de danske børn er vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, altså med den såkaldte MFR-vaccine. Men nu viser en nøje gennemgang af 1.712 børns journaler fra lægepraksisser i Region Midtjylland, at der i stedet er tale om en dækning på 94 pct.

”Det er meget glædeligt, at langt flere børn end antaget således ser ud til at være vaccineret, og at det dermed tilsyneladende står bedre til sundhedsmæssigt, end vi troede”, siger professor Flemming Bro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet.

For selv om en 88 pct. dækning kan lyde af meget, er det ikke højt nok i forhold til den risikozone, som WHO har sat i forbindelse med mæslinger: For at undgå risiko for en egentlig epidemi bør 95 pct. ifølge verdenssundhedsorganisationen være vaccinerede, oplyser forskerne.

”Så hvis de tal, vi nu har vist fra vores stikprøve hos midtjyske praktiserende læger, kan tages som udtryk for en generel tilstand herhjemme, er det rigtig godt nyt. Mæslinger er en alvorlig sygdom, som kan medføre komplikationer”, siger Flemming Bro.

Stikprøve flyttede på tallene

Det nye studie, der netop er publiceret i Danish Medical Journal, har fundet den langt større tilslutning til vaccinationen ved at dykke ned i de praktiserende lægers patientjournaler, mens de tal, som Sundhedsstyrelsen baserer sine anbefalinger på, tager afsæt i Regionernes betaling af de praktiserende læger for at have udført vaccinationerne.

Ud af de 1.712 børn, hvis data indgår i undersøgelsen, var de 246 registrerede som ikke-vaccinerede i Region Midtjyllands data. Men da forskerne bad lægerne om at gennemgå deres journaler, viste det sig kun at være 111, der ikke var MFR-vaccinerede. Med andre ord viser stikprøven, at over halvdelen af børnene, der i de centrale registre optræder som ikke-vaccinerede, rent faktisk er blevet vaccineret.

Forskellen kan være større endnu

”Vores undersøgelse viser,  at  uoverensstemmelsen i tallene kan opstå, når en regning fra den praktiserende læge   bliver afvist af systemet af administrative grunde. Bliver fejlen ikke rettet, bliver barnet heller ikke registreret som vaccineret siger læge og videnskabelig assistent Nanna Holt, Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet.

”Vi tror desuden, at forskellen på tallene kan være endnu større, end vores undersøgelse viser. I hvert fald er vi bekendt med, at der fx kan være tvivl om vaccinationsstatus hos børn, som lige er kommet til landet. Derfor kan et vaccineret barn godt blive registreret som ikke-vaccineret i de centrale registre”.

Forskerne håber nu, at deres studie kan bane vej for en ny procedure fx med stikprøver fra de praktiserende lægers journaler, der kan skaffe de reelle tal på bordet.


Fakta:

  • I lande med god hospitalsstandard som Danmark vil dødsfald optræde ved 1 ud af 2.500-12.000 mæslingetilfælde. I udviklingslande er dødeligheden mellem 1 og 5 dødsfald per 100 mæslingetilfælde.
  • Hyppigste komplikationer er mellemørebetændelse, lungebetændelse og hjernebetændelse.

Kilde: Statens Serum  Institut  


Bag om resultaterne:

  • Registerstudie kombineret med gennemgang af patientjournaler. 30 ud af Region Midtjyllands 381 almen praktiserende læger blev tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage i studiet. 19 praksis med i alt 75.383 patienter sagde ja, hvilket svarer til, at vaccinationsdata for i alt 1.712 børn i alderen 18-42 måneder indgik i studiet. 
  • Studiet er udført i samarbejde med Region Midtjylland.  
  • Studiet er finansieret af Praktiserende Lægers Uddannelses Fond og Fonden for Almen Praksis.  
  • Interessekonflikter: Ingen.  
  • Læs artiklen ”Danish MMR vaccination coverage is considerably higher than reported” i Danish Medical Journal.
  • Se Sundhedsstyrelsens årsrapport 2015 om børnevaccinationsprogrammet  

Kontakt:

Professor Flemming Bro
Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
fbro@ph.au.dk
Mobil: 6167 0071

Læge og videnskabelig assistent Nanna Holt
Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet
n.holt@ph.au.dk
Mobil: 2190 3916

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Health