Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere grønne områder dedikeres til biodiversitet på AU

Aarhus Universitet vil have mere biodiversitet på flere af universitetets grønne områder. Områderne skal medvirke til at øge antallet af arter og kan fx bruges i forbindelse med undervisningen og som mødested for sociale fællesskaber.

25.03.2021 | Signe Opstrup

AU’s gartnere og de tekniske chefer har undersøgt, hvilke af universitetets grønne områder, der bedst kan omlægges til biodiversitet. På den baggrund er en række områder udvalgt i Universitetsparken, forskellige steder i Aarhus, Emdrup og på Forsøgsmarkerne Påskehøjgaard i Ølsted.

5-10% af universitetets grønne arealer skal udlægges til biodiversitet til gavn for flora og fauna. Den beslutning er truffet som et led i AU’s samlede vision for en bæredygtig udvikling af campus. De biodiverse områder vil samtidig kunne bruges i forbindelse med fx undervisning om økosystemer og artsbestemmelser af planter og dyr eller som mødested for sociale fællesskaber, hvor de kan bruges til afslapning og inspiration. Vigtigt er det, at områderne kan eksistere sammen med og bidrage positivt til den samlede oplevelse af universitetets unikke campusområder.

Universitetsdirektør Arnold Boon glæder sig over udsigten til mere biodiversitet på campus.

”På Aarhus Universitet har vi oplevet en stigende interesse blandt vores forskere og studerende, som gerne vil have mere biodiversitet på universitetets udendørsarealer. De ønsker tager vi alvorligt, og som en stor vidensinstitution er det oplagt, at vi udnytter vores mulighed for at bidrage til at styrke biodiversiteten – både gennem vores forskning, i vores uddannelser og i driften af universitetet,” siger Arnold Boon og understreger, at ud over etableringen af nye biodiverse områder, har universitetets ledelse også besluttet, at der i den daglige drift af universitetets grønne områder skal være endnu mere fokus på at indarbejde biodiverse løsninger.

Nye områder udlagt til biodiversitet

AU’s gartnere og de tekniske chefer har undersøgt, hvilke af universitetets grønne områder, der bedst kan omlægges til biodiversitet. På den baggrund er en række områder udvalgt i Universitetsparken, forskellige steder i Aarhus, Emdrup og på Forsøgsmarkerne Påskehøjgaard i Ølsted.

Områderne er valgt ud fra et ønske om at fordele de biodiverse områder på forskellige lokationer. Der bliver kigget grundigt på, hvordan det æstetiske kan kombineres med biodiversitet, så områder med åløb, stiforløb samt parkens velkendte sigtelinjer bibeholdes.

Studerende og forskere bidrager

Sammen med en gruppe studerende og forskere med særlig interesse for biodiversitet, drøfter universitetets gartnere og driftsansvarlige nu, hvordan de nye biodiverse områder skal udlægges og vedligeholdes. En af forskerne er Anders S. Barfod, sektionsleder for økoinformatik og biodiversitet på Institut for Biologi. Han er initiativtager til to eksisterende biodiverse områder i Universitetsparken – og er stor fortaler for mere natur på campus.

”Naturen understøtter det menneskeskabte samfund ved at levere en række økosystemtjenester, som vi alt for længe har taget for givet. Vi er nået til en hård grænse for, hvad naturen kan yde, bl.a. fordi arterne forsvinder. Det skal og kan vi gøre noget ved,” siger han og forklarer, at vi skal reetablere den dynamik, som kendetegner de naturlige økosystemer – både for naturens skyld og for vores egen.

”De biodiverse områder på campus vil have stor demonstrationsværdi både indadtil og udadtil. De kan dels give universitetets medarbejdere og studerende små naturoplevelser i hverdagen og dels vise, at AU er langt fremme i skoene på biodiversitetsdagsordenen,” siger Anders S. Barfod, som glæder sig til at se flere dyr og planter på campus.

Helhedsplan og principper for biodiversitet på vej

De forskellige input fra gruppen af studerende og forskere vil – sammen med input fra en landskabsarkitekt – blive indarbejdet i en helhedsplan, som både vil omfatte de udlagte områder og indeholde en række principper for biodiversitet i den daglige drift af alle universitetets campusområder. Helt konkret udarbejdes et katalog med en liste over hvilke typer og arter, der kan indgå i arbejdet med biodiversitet.

Arbejdet med de biodiverse områder vil desuden blive indarbejdet i gartnernes årshjul, så biodiversiteten kan opretholdes som et naturligt element uden at konflikte med fx større events såsom Kapsejlads eller Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i Universitetsparken.

Vidste du, at …

  • AU, i samarbejde med en gruppe forskere og studerende, allerede i 2019 indrettede de første områder, hvor naturen kan vokse mere frit. Det gælder fx i AU Garden, som ligger nær krydset ved Nordre Ringgade og Trøjborgvej. Desuden findes to biodiverse områder under navnet Fuldt Flor – det ene tæt ved Institut for Bioscience og det andet langs vandløbet bag ved Søauditorierne.
  • gartnerafdelingen på AU er meget opmærksom på at udvikle en grønnere campus, og de har derfor ikke anvendt gift i parken til bekæmpelse af ukrudt siden år 2000. Dette betyder, at AU’s græsplæner i dag er mere artsrige end tidligere.
  • publicerede studier viser, at natur har en positiv indflydelse på vores mentale trivsel.

Vil du vide mere?

  • Har du spørgsmål til arbejdet med biodiversitet på Aarhus Universitet, er du velkommen til at sende en mail til AU’s Sustainability Team på Sustainability@au.dk.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi