Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere skal have adgang til videnskabelige artikler fra AU

Mange flere forskningsartikler fra AU skal være tilgængelige for et bredt publikum. Aarhus Universitet vil med en justeret Open Access-politik, der støtter op om den nationale Open Access-strategi, skabe større synlighed om universitets forskning.

12.02.2016 | Signe Opstrup

Open Access betyder fri og gratis adgang til forskningspublikationer, som er offentligt eller eksternt finansieret. Open Access skaber mere synlighed for forskere og for universitetet og giver en mere effektiv udnyttelse af forskningsresultater til gavn for det omgivende samfund. I Danmark har regeringen vedtaget en National Strategi for Open Access og en række bevillingsgivere stiller krav om Open Access, deriblandt alle offentlige forskningsråd og fonde.

”Der ligger en stor opgave foran os med at leve op til den nationale Open Access-strategi. Den har en meget ambitiøs målsætning om, at der skal være 100 % adgang til danske videnskabelige artikler i 2022 - men allerede i 2017 er målet 80 %. Vi skal naturligvis gøre vores bedste for at leve op til strategien og sikre, at vores forskning kommer så bredt ud som muligt,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Det nye i Open Access-politikken er, at man som forsker - i samarbejde med biblioteket - skal gøre sine forsknings-publikationer tilgængelige som Open Access i PURE, gerne suppleret med et andet fagligt arkiv på nettet. Samtidig er det tydeliggjort i den nye politik, at kvalitet og forskernes frie valg af publiceringskanal stadig har højest prioritet.

Sådan forholder du dig til Open Access-publicering

Med Open Access er der grundlæggende to veje, du kan følge, når du publicerer: ’grøn Open Access’ og ’gylden Open Access’. Politikken på AU er, at man som forsker benytter sig af Grøn Open Access, når det er muligt.

Grøn Open Access betyder, at du kan give adgang til din artikel gennem et offentligt arkiv som PURE uden merbetaling, efter en kort embargo periode, parallelt med publicering i et traditionelt abonnement tidsskrift. På nationalt plan forhandles der med de enkelte forlag for at nedbringe embargoperioder, der dog ikke bør påvirke forskerens valg af publiceringskanal. I dag udnytter kun få forskere fra Aarhus Universitet muligheden for at uploade deres artikler som Open Access på nettet gennem et offentligt arkiv som PURE dvs. grøn Open Access.

Gylden Open Access betyder, at der skal betales et engangsbeløb (APC) til forlaget for at gøre en artikel frit tilgængelig for offentligheden. Gylden Open Access er muligt, hvis forskningen finansieres af dit institut eller ved eksterne bevillinger, eksempelvis fra danske fonde eller Horizon 2020.

Læs mere om de to veje på hjemmesiden openaccess.au.dk

Erfaringer med Open Access

På Open Access-hjemmesiden ligger der fire videoer med AU-forskere, som fortæller om deres erfaringer med at bruge Open Access.

Se videoer

AU Library kan hjælpe

For at gøre det så let som muligt for den enkelte forsker at anvende Open Access, øger AU Library sin Open Access-support. AU Library kan blandt andet informere om grøn og gylden Open Access-publicering, rettigheder, brug af Creative Commons og registrering af Open Access i PURE. AU Library kan også rådgive projekter med ekstern finansiering, fx fra Horizon 2020 eller danske råd og fonde, hvor der er krav om Open Access. Dette sker i samarbejde med Forskningsstøtteenheden.

AU Library vil i 2016 informere de enkelte institutter om Open Access i samarbejde med fakulteterne.

Yderligere oplysninger

Fakta om Open Access

  • Open Access drejer sig om fri adgang til at læse og anvende videnskabelig information, herunder mulighed for uhindret at downloade videnskabelige publikationer.
  • Med Open Access vil alle interesserede have adgang til publicerede forskningsresultater. Adgangen afhænger ikke af om man personligt eller via sit bibliotek har tegnet abonnement på et tidsskrift.
  • Open Access influerer ikke på kvalitetssikringen i publiceringsprocessen (’peer review’).
  • Horizon 2020, Det Frie Forskningsråd, Danmarks Innovationsfond og de store private fonde kræver allerede brug af Open Access.
  • Husk, at du skal være opmærksom på at sikre dig flest mulige rettigheder, inklusiv at kunne publicere Open Access, inden du underskriver en forlagskontrakt. Mange forlag tillader arkivering af forfatters version (post-print) - vær dog opmærksom på, at du som forfatter er ansvarlig for, hvilken version du giver elektronisk adgang til i PURE.
Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning