Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere timer garanterer ikke mere kvalitet

Flere timers undervisning er ikke lig med mere kvalitet på de videregående uddannelser. Så markant lyder udmeldingen fra en forsker, der ved, hvordan man bedst motiverer studerende.

29.11.2013 | Helge Hollesen

Får man bedre kvalitet i uddannelserne af at få flere timer, sådan som bl.a. Danske Studerendes Fællesråd mener?

Nej, slet ikke, mener Lone Koefoed Hansen fra Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Her er hun lektor i Digitalt Design og modtog i 2012 Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris for at motivere studerende til fordybelse og involvere dem i undervisningen.

En time er ikke bare en time, mener Lone Koefoed Hansen.

”Det afhænger af undervisernes pædagogiske valg og de krav, de stiller til de studerende før en undervisningstime – hvad enten det er en forelæsning, vejledning af en mindre gruppe eller bare en enkelt studerende,” siger hun.

Underviseren er en ressource

Lone Koefoed Hansen er tilbøjelig til at se underviseren på et universitet som en slags konsulent eller mentor.

”Underviseren skal være en ressource, som de studerende skal finde ud af at bruge på den rigtige måde. Det er så mit ansvar at sætte nogle rammer, så de kan finde ud at det,” siger hun.

Hun er stærkt imod kravet om flere timer og et minimumkrav til timer.

”Man regner med, at flere timer med mig giver mere læring, uanset hvad der sker mellem timerne. Men det afgørende er, at studerende og undervisere begynder at agere på en anden måde, før og når de møder hinanden. Når vi bliver bedre til det, kan vi også få mere kvalitet for de samme penge og timer,” siger Lone Koefoed Hansen.

Kontakt

Lone Koefoed Hansen

Lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation

Tlf. 8716 3063

Mobil  5129 6915

koefoed@cavi.au.dk

Samarbejde, Alle grupper, Alle AU-enheder, Uddannelse