Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flot international evaluering af Healths ph.d.-skole

Ph.d.-uddannelsen på Health er overordnet ’fremragende’, siger ny international evaluering, der dog også peger på fokusområder, skolen skal være opmærksom på.

12.01.2022 | Vibe Bregendahl Noordeloos

Ph.d.-skolen på Health er overordnet fremragende, siger ny international evaluering. Den flotte evaluering glæder ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund.

Den internationale evaluering byder på mange roser til Healths ph.d.-skole. I rapporten bliver blandt andet gode onboarding-programmer og klar kommunikation fremhævet, og så har skolen en god balance i den kvalitetskontrol og de administrative opgaver, der bliver pålagt de studerende og deres vejledere.
Evalueringen, som Aarhus Universitet ifølge universitetsloven skal gennemføre hvert femte år, er udarbejdet i efteråret. Grundlaget for rapporten er en selvevaluering og et besøg af et internationalt ekspertpanel bestående af en formand fra et andet dansk universitet og to til tre seniorforskere fra udenlandske universiteter.

At rapporten er kommet retur med så positivt et skudsmål er ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund godt tilfreds med.
”Overordnet er vi selvfølgelig utroligt glade og stolte over konklusionen – fremragende er et meget godt udgangspunkt. Men det betyder også, at vi skal passe på, vi ikke ødelægger noget, der er godt, når vi fremover ser på og udvikler vores ph.d.-uddannelse.”

Panelet besøgte Health i slutningen af september, hvor det blandt andet skulle vurdere, om ph.d.-skolen lever op til ministeriets krav til ph.d.-studerendes uddannelse og udvikling og formidling af ny viden inden for deres felt.

Er storebror for stor?

Rapporten peger dog også på områder, som ph.d.-skolen skal være opmærksom på. Herunder at langt størstedelen af de ca. 640 ph.d.-studerende på Health kommer fra Institut for Klinisk Medicin. En overvægt, der kan risikere at presse de mindre programmer.

”Rapportens mest radikale forslag er, at vi ser nærmere på strukturen og fordelingen. Men først skal vi undersøge, om det er et reelt problem, at størstedelen af vores ph.d.-studerende hører til på IKM, eller om det i virkeligheden fungerer fint, som det er struktureret i dag.” siger Helene Nørrelund.

Rapporten peger også på, at der i nogle tilfælde kommunikeres på dansk til de internationale studerende. Et problem, ph.d.-skoleledelsen er opmærksom på, men ikke altid kan styre, fortæller Helene Nørrelund.

”Det er primært i nogle forskningsmiljøer, at de internationale studerende oplever dansk blive brugt. Det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på i den udstrækning, vi kan påvirke det. Men det er svært at forlange, at der skal tales engelsk på en hospitalsafdeling. Der, hvor vi kan bestemme, synes jeg ikke der er et problem.”

Et krav om at skulle undervise 150 timer kan ifølge rapporten også være stressende for nogle af de travle ph.d.-studerende. Derfor er anbefalingen, at man giver mulighed for at lempe på timekravetog samtidig støtter de ph.d.-studerende ved at klæde dem bedre på til at stå med pegepinden i hånden. Og det er et område, ph.d.-skolen allerede arbejder med, siger Helene Nørrelund.

”Vi skal blive bedre til at støtte både vejlederne og de studerende. Derfor arbejder vi kontinuerligt med vejlederuddannelsen, så vores vejledere er klædt bedst muligt på til at guide og støtte de studerende. Og så skal vi blive bedre til at pege de ph.d.-studerende i retning af de kurser, der allerede findes – også gerne tidligere i deres ph.d.-forløb,” forklarer Helene Nørrelund.

Rapporten er drøftet af ph.d.-ledelsen og af ph.d.-udvalget. I løbet af januar vil ledelsen udarbejde et forslag til en handlingsplan.

FAKTA: Sådan blev evalueringen udarbejdet


 • Det internationale evalueringspanel besøgte ph.d.-skolen d. 27.-28. september 2021.
 • Panelet udarbejder en udtalelse om ph.d.-skolens organisering og kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen på baggrund af:

 • Ph.d.-skolens selvevalueringsrapport
 • Eksempler på ph.d.-afhandlinger, kursusprogrammer og evalueringer
 • Et flerdages-besøg på ph.d.-skolen
 • Samtaler med bl.a. ph.d.-studerende og ph.d.-skoleledere.

  I panelet var:
 • Doktor Janet Carton, Graduate Educational Development Manager, University College, Dublin
 • Matti Nikkola, Head of Education and Director of Doctoral Studies in Cell and Molecular Biology, Karolinska Instituttet, Stockholm
 • Professor John Creemers, Director of the Doctoral School of Biomedical Sciences, KU Leuven, Belgien
 • Professor Hans Bräuner-Osborne, Professor, Head of Graduate School, Faculty of Health and Medical Science, Københavns Universitet.

Læs hele evalueringsrapporten her

Kontakt:

Ph.d.-skoleleder Health og regionskoordinator
Helene Nørrelund
Aarhus Universitet, Health
Tlf: 8716 8473 / 7845 9016
E-mail: hwn@au.dk

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Talentudvikling, Ph.d.-studerende, Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder