Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flot uddannelsesrapport med enkelte ridser

Årets uddannelsesrapport viser, at de studerende på fakultetet er godt tilfredse med det faglige studiemiljø. Det sociale studiemiljø derimod har været udfordret af de lange corona-nedlukninger, og så halter evalueringerne stadig.

16.12.2021 | Vibe Bregendahl Noordeloos

Prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, er godt tilfreds med uddannelsesrapporten, trods enkelte ridser i lakken.

Det er lykkedes at holde et højt fagligt studiemiljø på alle Heaths institutter trods nedlukninger og begrænsninger i forbindelse med corona-pandemien, viser årets uddannelsesrapport. Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach er glad for den flotte rapport og peger blandet andet på, at det lykkedes at afvikle langt størstedelen af praksis-, klinik-, og laboratorieundervisningen med fysisk fremmøde.

”Mange af vores studerende er afhængige af at komme i klinikker eller laboratorier for at konkretisere deres læring. At det er lykkedes os at afvikle undervisningen med fremmøde midt i pandemien har derfor haft stor betydning for deres udvikling og faglighed. Og generelt viser undersøgelsen, at vi på Health har haft et rigtigt godt fagligt studiemiljø i et ellers udfordrende år,” siger Lise Wogensen Bach.

Det sociale studiemiljø og evalueringer halter

Der er dog et par ridser i uddannelsesrapporten. Den viser igen at undervisningsevalueringerne på Health kan forbedres. Ifølge Lise Wogensen Bach er flere initiativer allerede sat i gang. Blandt andet arbejdes der med implementering af reviderede studieordninger, nye undervisningsformater, herunder studentercentreret læring og EDU IT. Samtidig er en mere systematisk kompetenceudvikling af undervisere og en ny stillingsstruktur er ved at blive implementeret. En samlet indsats Lise Wogensen Bach håber vil afspejles i undervisningsevalueringerne de kommende år.

”Når vi ser på de handlingsplaner, vi lagde sidste år, er vi godt i gang. Vi har haft fokus på digitalisering af læring i EDU IT – noget der i øvrigt fortsætter i 2022. Vi har udført trivselsundersøgelser, hvor vi har set på både de enkelte uddannelser og den digitale trivsel under omlægning af undervisningen. Og så har vi haft fokus på den gode studiestart, hvor vi blandt andet har implementeret AU’s fælles rammer for social og faglig integration,” siger Lise Wogensen Bach.


Samtidig viser rapporten at studiestart under pandemien ikke har været nemt. De studerende har ikke haft mulighed for at mødes i for eksempel studiegrupper, og størstedelen af de sociale begivenheder har været aflyst. Det har udfordret det sociale studiemiljø for især de nyeste studerende.

”Vi vil også næste år have et særligt fokus på de studerende, der er startet under corona-pandemien. Nedlukninger og skiftende retningslinjer har gjort det svært at blive fuldt integreret i studiemiljøet på campus, så her skal vi gøre en ekstra indsats for at hjælpe de studerende helt på plads,” siger Lise Wogensen Bach.

Fokus på studiemiljø, internationalisering og endnu stærkere uddannelser i 2022

Et velfungerende studiemiljø og en god studiestart, så nuværende og kommende studerende lander på AU både fagligt og socialt, og dermed får det bedste afsæt til deres udvikling og studieliv, er omdrejningspunktet igen næste år. 2022 står også i internationaliseringens tegn, og her er ambitionen ifølge prodekanen, at mobiliteten for både studerende og undervisere styrkes, så de studerende kan få en global indsigt i deres fag og bliver undervist på højeste internationale niveau. Og så skal der endnu mere fokus på fagligt stærke og sammenhængende uddannelser, hvor teoribøgerne skal ud og forskningen ind i undervisningslokalerne, siger Lise Wogensen Bach og uddyber:

”Det er vigtigt for mig og resten af Health Uddannelsesforum, at vi sætter fokus på hvad forskningsbaseret undervisning egentlig vil sige. Jeg kunne tænke mig, at vi i endnu højere grad lader de studerende få fingrene ned i den nyeste forskning inden for faget. De skal grundlæggende have læst teorien hjemmefra og sat den i praksis i undervisningslokalerne, hvor de skal arbejde aktivt med ide- og hypoteseudvikling og med metoder og analyser. Det giver en mere dynamisk og engagerende undervisning for de studerende, hvor de oplever at kunne udvikle og udfordre aktuel forskning. Samtidig får underviserne et helt undervisningslokale med nysgerrige, dygtige og engagerede studerede der kan udfordre dogmer, tænke i helt nye baner, diskutere faget og udvikle aktuelle forskningsprojekter med nye tilgange og ideer.”

Kontakt

Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach
Aarhus Universitet, Health
Mail: lwb@au.dk 
Mobil: +45 25 48 85 22 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/lise-wogensen(973f69d6-2461-4205-8272-6f0163653450).html

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende