Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flytning af store mængder af universitetets data kan give driftsforstyrrelser

En kombination af hardware- og softwarefejl gør, at store mængder data (300 TB) skal flyttes til nye servere for at undgå tab af data. Som bruger af universitetets IT-systemer og -services kan du derfor risikere at opleve driftsforstyrrelser fra i dag tirsdag den 19. juni og et par uger frem.

26.06.2018 | Malene Hjulmand Bundgaard

Foto: Colourbox

STATUS PR. 4. JULI 2018:

Arbejdet med at flytte servere og data væk fra det fejlramte driftsmiljø er nu afsluttet, og det blev gennemført uden tab af data.

I løbet af de næste par måneder vil AU IT arbejde på at få de nye systemløsninger implementeret. De forventer ikke, at der bliver behov for yderligere afbrydelser af IT-driften som følge af dette.

AU IT takker for den tålmodighed, der har været vist fra hele universitetet.


STATUS PR. 22. JUNI 2018:

AU IT er ca. halvvejs i arbejdet med at flytte data, og fortsætter arbejdet i uge 26. De forventer ikke, at arbejdet vil få stor indflydelse på arbejdssituationen generelt på AU. De fleste af de resterende servere kræver kun kort nedetid i forbindelse med flytningen, og de berørte IT-systemer har kun få brugere. 

AU IT forventer, at de med udgangen af uge 26 vil have flyttet alt data væk fra det fejlramte virtuelle driftsmiljø.

Du kan følge arbejdet på serviceinfo.au.dk. 


AU IT er i gang med at flytte store mængder data, så du vil kunne opleve, at systemer er utilgængelige. Selvom der er tale om en kritisk situation, forventer AU IT, at flytningen sker uden væsentlige gener for medarbejdere og studerende.  

Følg med på https://serviceinfo.au.dk/ - som bliver opdateret i det omfang det er muligt. 

Problemet er, at AU IT i weekenden den 16. og 17. juni har måtte konkludere, at en kritisk kombination af to uafhængige problemer i et af universitetets virtuelle driftsmiljøer, gør det nødvendigt at flytte store mængder data (300 TB) til nye servere. AU IT forventer, at flytningen kommer til at tage ca. 2 uger, og de planlægger flytningen, så medarbejdere og studerende påvirkes så lidt som muligt. 

Det er desværre ikke muligt at liste alle påvirkede IT-systemer og -services. Meldingen fra AU IT er, at en lang række administrative- og forskningsunderstøttende systemer vil være helt upåvirkede. Andre, fx AU's mail- og kalendersystem (Outlook), vil være delvist påvirkede, og her vil du som bruger kunne opleve langsommere svartider. Endelig vil der være en række systemer, som du ikke kan tilgå i den periode, hvor data flyttes. Nedetiden afhænger af, hvor meget data det pågældende system indeholder – flytningen af data kan tage fra minutter til flere timer.

Systemejere og de ansvarlige for de berørte servere orienteres direkte via mail.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte din lokale IT-support. Find kontaktoplysninger på http://au.dk/it

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Obligatorisk for alle medarbejdere, AU IT, Obligatorisk for alle ph.d.-studerende, Obligatorisk for alle studerende