Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Første tre kandidater i folkesundhedsvidenskab klar

Nye kandidater fra Institut for Folkesundhed skal pege på årsager, løsninger og forebyggelse i sammenspillet mellem folkesundhed og sundhedssystemer.

26.06.2015 | Kirsten Olesen

De tre første, der kan kalde sig kandidat i Folkesundhedsvidenskab - cand.scient.san.publ. - fra Aarhus Universitet er (fra venstre): Niels Gadegaard, Louise Lindholdt og Ulrik Martensen. Foto: Anders Trærup, AU.

De første kandidater i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet er nu bestået – og fik eksamensbevis og officielle håndtryk ved Institut for Folkesundheds dimissions-fest 25. juni.

”Det lyder måske ikke af så meget, at kun tre bliver kandidater her i første omgang. Men det hænger sammen med, at flere har valgt at bruge et semester udelukkende fokuseret på et 20 ECTS praktikophold og så indhente de sidste 10 ECTS i løbet af det næste år”, siger studieleder Mette Vinther Skriver fra Institut for Folkesundhed.

Uddannelsen, der er tilrettelagt i samarbejde med Institut for Statskundskab, har nemlig et valgfrit praktikforløb indbygget, og det har de tre første kandidater tilbragt på henholdsvis Center for Kvalitet og Udvikling, Marselisborgcentret, Region Midtjylland, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) og Kvalitet og Data, Region Midtjylland.

Yderligere tre studerende fra det første hold på kandidatuddannelsen er allerede i gang med et ph.d.-forløb under den såkaldte 4+4 ordning, og de forventes at gennemføre studiet i løbet af 2016.

Særligt stærke på metodedelen

Uddannelsen skal uddanne kandidater, der med Mette Vinther Skrivers ord ”danner et loop” omkring de tre elementer i folkesundhed: at identificere årsager til sundhedsproblemstillinger i befolkninger (f.eks. fedme blandt skolebørn), at lave en sundhedsfremmende plan og involvere de relevante faggrupper, samt at evaluere indsatsen. Med andre ord er de nye kandidater klar til både at identificere problemernes omfang og målgrupper, at pege på løsninger og deres betydning for samfundet, herunder samfundsøkonomisk, og endelig at se på, hvordan sundhedssystemer kan forbedres.

”Vi satser på, at vores kandidater er særligt stærke på de videnskabelige metoder – altså evnen til at identificere og evaluere. Og de skulle gerne være garanter for, at et evt. forebyggelsestiltag også virker og bygger på videnskabelig evidens”, siger Mette Vinther Skriver.

Det er første gang, instituttet dimitterer kandidater i folkesundhedsvidenskab, og AU skriver sig dermed ind i et felt, som i flere år har været domineret af henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet:

”De første kandidater er kulminationen af en lang og intensiv strategisk proces for at sikre, at Aarhus Universitet kan yde sit til at styrke kommunernes og andre sundhedsaktørers mulighed for at sikre de helt rigtige og mest omkostningseffektive indsatser på sundhedsområdet – og evaluere dem på et højt fagligt niveau. Det er jeg rigtigt stolt over”, siger institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed.

Og to af de tre første kandidater har allerede fået job i henholdsvis Moderniseringssekretariatet, Region Hovedstaden, og på Marselisborgcentret, Forskning og Udvikling.

 

Uddannelse, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health