Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokus på eksamenssnyd

Aarhus Universitet har revideret reglerne om eksamenssnyd.

24.09.2015 | Signe Opstrup

Til semesterstart 2015 indførte AU en række ændringer af de gældende regler for eksamenssnyd og plagiering på AU.

Ændringerne er resultatet af en evaluering, som en tværgående arbejdsgruppe har lavet på området. Arbejdsgruppen med prodekan for uddannelse Peder Østergaard for bordenden kom i sin evaluering frem til, at manglende markering af citater fremadrettet skal betragtes som eksamenssnyd. En anden ændring i reglerne består i, at studielederen fremadrettet orienteres, når en sag indberettes til Uddannelsesjura.

Antallet af sager om eksamenssnyd har været stigende over de seneste år.

"Det ser ud til, at denne tendens fortsætter. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som universitet får informeret de studerende tilstrækkeligt om, hvad der er tilladt, så de ikke utilsigtet ender i en sag om eksamenssnyd. Samtidig skal vi også sende et klart signal til de studerende om, at eksamenssnyd ikke tolereres, og at eventuelle overtrædelser vil blive indberettet og sanktioneret, siger prodekan for uddannelse, Peder Østergaard.

Som et resultat af arbejdsgruppens evaluering, er der blevet udarbejdet skabelonmateriale til eksaminator. Skabelonmaterialet skal bruges til eksaminators indberetning af eksamenssnyd og til den orienteringsskrivelse, den studerende får fra eksaminator eller studiekontoret, når sagen indberettes til Uddannelsesjura.

Prodekan Peder Østergaard opfordrer til, at man i de enkelte faglige miljøer sætter fokus på emnet og drøfter, hvordan man som underviser kan medvirke til at forebygge sager om eksamenssnyd. Uddannelsesjura stiller slides til rådighed, som kan danne afsæt for drøftelserne i fagmiljøerne. Disse slides kan også benyttes direkte i undervisningen. Skriv til Uddannelsesjura på ujs@au.dk for at modtage mail med slides.

Informationskampagne i efteråret

I efteråret gennemføres en informationskampagne, der sætter fokus på, hvad eksamenssnyd er, og hvordan det undgås.

Kampagnen vil blandt andet byde på en quiz, hvor studerende kan teste deres viden om eksamenssnyd, pjecen Kom sikkert gennem eksamen og en video.

Du kan med fordel læse følgende:

Brug også tid i undervisningen på at informere de studerende om, hvad AU ser som eksamenssnyd og henvis gerne til hjemmesiden snyd.au.dk og pjecen.

 Yderligere oplysninger

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder