Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Folkesundhed sætter gang i uddannelsernes visions- og strategiarbejde

Fremtiden for de folkesundhedsfaglige uddannelser er på dagsordenen, når prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted sammen med Institut for Folkesundhed inviterer interne og eksterne interessenter til workshop på Sandbjerg Gods den 5. og 6. december 2017.

28.11.2017 | Sabina Bjerre Hansen

Institut for Folkesundhed går nu i gang med at udarbejde vision og strategi for instituttets uddannelser. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Healths uddannelser skal alle igennem et større udviklingsarbejde for at sikre, at uddannelserne matcher den virkelighed, som dimittenderne kommer ud i også om mange år. I foråret startede visionsprocessen på medicinuddannelsen, derefter fulgte de tandfaglige uddannelser på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), og nu er turen kommet til Institut for Folkesundhed.

Interne og eksterne interessenter involveres i processen

Arbejdet skydes i gang, når ca. 40 interessenter mødes til workshop om, hvad hhv. vision og strategi for uddannelserne skal indeholde. Deltagerne repræsenterer bl.a. aftagere og fagorganisationer samt studieledere, undervisere, forskere og studerende fra Institut for Folkesundhed. Fremtidsperspektivet for uddannelserne er workshoppens overordnede tema, og målet er at få input til, hvordan instituttet bedst uddanner dimittenderne til morgendagens behov inden for folkesundhed.

”De folkesundhedsfaglige uddannelser skal ikke kun bidrage til, at dimittenderne kan opfylde kravene på arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Vores dimittender skal kunne bidrage til en løbende udvikling af faget, af folkesundheden og af sektoren generelt. Vi skal ruste dem til at være på forkant med samfundets behov, når vi taler om folkesundhed,” siger prodekan Charlotte Ringsted, som står i spidsen for visions- og strategiarbejdet.

På baggrund af drøftelser og input på workshoppen vil der blive udarbejdet en vision og et strategisk grundlag for uddannelserne. Det forventes klar i starten af 2018. Herefter vil instituttets tre studienævn vurdere, om der er brug for at tilpasse uddannelserne.

Kontakt
Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk


Hvilke uddannelser drejer det sig om?

Institut for Folkesundhed har otte uddannelser, som varetages af tre studienævn:

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab
  • Kandidat i folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for idræt:

  • Bachelor i idræt
  • Kandidat i idræt

Det sundhedsvidenskabelige studienævn:

  • Sundhedsfaglig kandidat
  • Kandidat i optometri og synsvidenskab
  • Kandidat i sygepleje
  • Master i klinisk sygepleje
Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Health