Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fonden for Entreprenørskab støtter udvikling af entreprenørskabs- og innovationsaktiviteter på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har ansøgt om og fået bevilget 400.000 kr. af Fonden for Entreprenørskab til at udvikle og forankre entreprenørskabs- og innovationsindsatsen på Aarhus Universitet.

09.11.2020 | Lonni Klitgaard

Fonden for Entreprenørskab har bevilget midler til udvikling af entreprenørskabsaktiviteter og strategiarbejde på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har fået midler fra Fonden for Entreprenørskab (FFE) til at støtte det strategiske arbejde inden for erhvervssamarbejde og innovation. Helt konkret skal midlerne bruges til at skabe gode rammer for etablering af startup- og spinout-virksomheder fra studerende og forskere og til at sikre, at entreprenørskabsundervisning bliver et bredt tilbud til både studerende og forskere på tværs af fagområder.

”Vi er glade for, at Fonden for Entreprenørskab har valgt at støtte vores indsats for mere entreprenørskab på universitetet og ikke mindst til at sikre den vigtige forankring i de faglige miljøer, da det kræver ressourcer at bygge disse aktiviteter op. For os er det vigtigt, at den viden, der skabes på universitetet, kommer ud og lever og gør gavn i samfundet og skaber vækst og velfærd. Det kan vi bl.a. sikre ved at give vores dygtige studerende og forskere kompetencer inden for entreprenørskab og iværksætteri,” udtaler erhvervsdirektør på Aarhus Universitet, Lone Ryg Olsen.

Konkrete undervisningsforløb i entreprenørskab skal udvikles med de faglige miljøer

Udviklingen af aktiviteter inden for entreprenørskab vil ske i tæt samarbejde med de faglige miljøer, hvor en bred gruppe af entreprenørskabsundervisere skal udvikle de undervisningstilbud inden for entreprenørskab, der passer til de enkelte fagområder og uddannelser. Der findes i dag en række co-curriculære entreprenørskabstilbud på Aarhus Universitet, men det er også et mål at få udviklet curriculære undervisningsforløb i entreprenørskab enten ved at integrere elementer i den eksisterende undervisning eller ved selvstændige kurser i entreprenørskab.

”Vi synes, det er vigtigt, at vi som universitet anerkender, at kompetencer inden for entreprenørskab er værdifulde for de studerende. Vores håb er, at vi kan lave nogle uddannelsesforløb, der kan nå en bred og stor gruppe af studerende – også dem, der ikke umiddelbart tænker, at de skal være iværksættere. For vi tror på, at entreprenørskabskompetencer kan anvendes meget bredt og give studerende endnu bedre muligheder på jobmarkedet,” siger Lone Ryg Olsen.

 

Entreprenørskab også vigtigt for forskere

Ud over at lave entreprenørskabstilbud til de studerende har Aarhus Universitet også fokus på med midlerne fra FFE at udvikle entreprenørskabsaktiviteter for forskere og spinout-virksomheder i samarbejde med de virksomheder, der i dag holder til i The Kitchen, Aarhus Universitets iværksætterhub for studerende og forskere. 

Læs mere om Aarhus Universitets strategi for Erhvervssamarbejde og Innovation

Læs mere om Fonden for Entreprenørskab

Mere information:

Jeppe Dørup Olsen
Forretningsudvikler, Erhverv og Innovation
jdo@au.dk

Samarbejde, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet