Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forenings-Danmark har det overraskende godt

Inspirationsdag på Aarhus Universitet afslørede dog også bekymring for fremtiden for det frivillige arbejde, som det offentlige i stigende grad ser som en ressource.

23.05.2014 | Helge Hollesen

”Solen skinner. Og det er jer, den skinner på”.
Professor Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet er kommet for at tale om tillid til forsamlingen af frivillige, græsrødder, ildsjæle, filantroper, eller hvad man nu gennem tiderne har kaldt aktørerne i foreningsdanmark.

De er samlet til inspirationsdag og har næsten har fyldt det største af Søauditorierne. Her skal forskere, foreningsledere og ikke mindst den anerkendte ophavsmand til begrebet ”social kapital”, professor Robert Putnam, kaste lys på forholdet mellem foreningsliv, demokrati og social tillid.

Gert Tinggard Svendsens budskab til de frivillige er, at de igennem forpligtende fællesskaber er med til at opdrage ungdommen til at holde ord. Og det er igen grundlaget for den tillid til hinanden og efterfølgende lykke, som danskerne er verdensmestre i. Derfor skal vi holde fast i det frivillige arbejde, fastslår Gert Tinggaard Svendsen.

Behov for nye fortællinger om foreningslivet
Tilsyneladende har det frivillige arbejde det fint. Hver tredje dansker er aktiv i en forening. Desuden er der samlet set flere frivillige uden for end i foreningerne. Fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen konkluderer da også, at det går overraskende godt for foreningerne.

Ledende aktører i foreningslivet taler i deres indlæg om behovet for nye fortællinger om foreningerne og om at gøre dem mere attraktive. I dag er det nemlig de ældre generationer, der holder dem oppe, og medlemstallet er faldende.

Fra ”mig” til fællesskaber
Men flere medlemmer er på vej, forudser fremtidsforskeren.
”Udviklingen går fra ”mig” til forpligtende fællesskaber. Fremtidens ældre vil være bange for, at de ikke har gjort en forskel, og det må I tage pejling efter”, lyder hendes opfordring til forsamlingen.

For DGI’s formand Søren Møller er udfordringen dog fortsat at kunne motivere frivillige.
”Hvordan formidler vi en 150årig tradition til en ny generation?,” spørger han, uden at der kommer et svar.

Foreningsdanmark er traditionelt mest udbredt på landet, men lider under flugten fra land til by. Fra sin plads i salen ser professor Over Korsgaard dog ingen grund til bekymring i den anledning.
”Civilsamfundene er styrket i byerne, og København har i dag procentvis flest frivillige,” siger professoren fra Aarhus Universitet.

Advarsel mod at gøre frivillige til en ressource
En anden fremtid for frivillige og foreninger er de stigende forventninger til, at frivilligt arbejde skal udfylde gabet mellem borgernes velfærdsønsker- og behov og det offentliges formåen. Helt aktuelt er foreninger tildelt en central rolle i den skolereform, der skal rulles ud efter sommerferien.

Tendensen til at betragte frivillige som en ressource bekymrer dog lektor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet.
”Noget går tabt, når vi opgiver det demokratiske selvstyre, og begynder at tale om samspil og samskabelse mellem foreninger og det offentlige. Det bliver på det offentliges præmisser og strider mod den danske tradition for betingelsesløs støtte,” siger han.

Omvendt taler Mads Espersen fra Frivilligrådet for en strategi for civilsamfundet, hvor aktivt medborgerskab afløser frivillighed. Senere indlæg fra salen bekræfter heller ikke Bjarne Ibsens bekymring, men taler mere om behovet for spilleregler i samspillet mellem professionelle og frivillige.

Velkendte problemer og ny inspiration
Debatten om frivilliges fremtid som en ressource optog også mange af deltagerne.
For Knud-Erik Therkelsen fra Grænseforeningen var det perspektiv det eneste rigtig nye i en debat, som han ellers syntes gentog 25 år gamle problemstillinger.
”Jeg kom da også især for at høre Robert Putnam, og det foredrag fik jeg meget ud af,” fortæller han.

Dorte Kargo fra Herlev kommune tog hjem efter ”en spændende dag”.
”Frivillighed er på dagsordenen og det er interessant at koble den med foreningsdelen, som det sket i dag. Så jeg har fået gode input til mit arbejde.”

Debatten om frivilliges arbejde som en integreret del af de kommunale ressourcer var tankevækkende, mente Leif Hilmer fra DGI i Sønderjylland, som havde taget turen til Aarhus netop for at få inspiration.
”Og jeg kører hjem meget inspireret,” sagde han.

Fakta
I forbindelse med inspirationsdagen udkommer bogen Folkestyrets rugekasser Frivillige foreninger og folkestyre, der er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

Dagen var arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, en lang række organisationer og foreninger samt Kulturministeriet,

Offentligheden/Pressen, Arrangement, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet