Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fornuft og fremsyn i nyt udspil om fremtidens uddannelser – men også store udfordringer

21.09.2018 | Brian Bech Nielson

Foto: Lars Kruse

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsenterede i denne uge regeringens store udspil på universitetsområdet. Det indeholder mange gode initiativer, men giver også anledning til at drøfte det konkrete indhold i de foreslåede justeringer.

Først og fremmest vil jeg kvittere for ministerens klare signal om, at han inden længe vil tage initiativ til at afskaffe den omstridte hurtigstartsbonus. Det siger ikke noget om en ansøgers faglige niveau, om man har taget to eller tre sabbatår, og det bør heller ikke være en faktor i optageprocessen. Derfor håber jeg, at Folketinget vil give grønt lys til at få den afviklet.

Der er også god ræson i tidsmæssigt at udvide retskravet, sådan som der er lagt op til. Det kan uden tvivl give god mening for nogle studerende at bygge praktisk erfaring ovenpå bachelorgraden, inden man vender tilbage for at tage en kandidatgrad, men perioden må ikke være for lang, da det gør det sværere for den studerende at leve op til kravene på kandidatuddannelsen.

En udvidelse af retskravet til at gælde flere uddannelser er en sympatisk tanke, så de studerende kan bevæge sig mod kandidatuddannelser, hvor der er særlig mangel på højtuddannet arbejdskraft. Den bevægelse må dog aldrig ske ved at underminere det faglige niveau på kandidatuddannelserne. Der er brug for specialiserede kompetencer og kandidatuddannelserne skal bygge videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået gennem bachelorstudierne. Den progression må vi ikke gå på kompromis med.

Der er naturligvis konkrete logistiske udfordringer forbundet med at udvide retskravet, men det må vi forsøge at håndtere i samarbejde med ministeriet. Målet må være at øge sandsynligheden for, at bachelorerne rent faktisk vender tilbage for at tage den kandidatgrad, så vi ikke tilstræber at løse fremtidens udfordringer ved generelt at uddanne til et lavere niveau i Danmark.

I den forbindelse vil jeg hejse et advarselsflag på forslaget om at forbedre rammerne for at ansætte fuldtidsundervisere. Den del af udspillet harmonerer i mine øjne meget dårligt med, at vi skal udbyde forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet, og det vil være et skråplan, hvis vi slår en kile ind imellem forskning og uddannelse på den måde, der er lagt op til her.

 

Afrundede bacheloruddannelser og etårige mastere

Ministeren lancerede samtidig et forslag om, at universiteterne skal kunne oprette etårige masteruddannelser, som bachelorer kan tage i stedet for den toårige kandidatgrad. Lad mig sige det klart – den idé er ikke groet i min baghave. Som jeg også gav udtryk for i årsfesttalen for nylig, så mener jeg, universiteterne skal værne om fordybelse – og fordybelse tager tid – sammenhængende tid. Men jeg ser frem til den nærmere dialog med ministeriet, og jeg hæfter mig ikke mindst ved, at ministeren understreger, at kandidatuddannelserne stadig skal være det bærende element for universiteterne.

En omlægning af bacheloruddannelserne spillede også en rolle i ministerens udspil, og her er det vigtigt, at vi grundigt overvejer formålet. Ministeren taler om et behov for bredere bacheloruddannelser, som samtidig skal være mere afrundede og rettet mod arbejdsmarkedet. Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt det er realistisk at opnå begge dele – uden samtidig at miste væsentlig faglig kvalitet i uddannelserne. Der vil i alle tilfælde være tale om en balance, som vi skal afstemme i fællesskab.

Udspillet fra regeringen hedder: ”Fleksible uddannelser til fremtiden”, og argumentationen går netop på, at det nuværende uddannelsestilbud ikke har fulgt med tiden. Set fra min stol er det et noget fortegnet billede. På Aarhus Universitet har vi gennem flere år arbejdet på at gøre uddannelserne mere fleksible og målrettet samarbejdet med både erhvervslivet og det offentlige – uden at der er sket på bekostningen af kvaliteten.

Derfor glæder det mig, at ministeren så klart har lagt op til et grundigt forarbejde og yderligere dialog med sektoren om overvejelserne i forhold til at ændre optagesystemet. Sådanne forslag betyder markante forandringer i uddannelseslandskabet, og det kræver omtanke, forberedelse og samarbejde at gennemføre. Aarhus Universitet ønsker at bidrage, og jeg ser frem til at udveksle idéer og tanker med ministeriet, erhvervslivet og øvrige aktører i den kommende tid.

Administrativt, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Alle AU-enheder