Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker fra AU modtager legat i almen medicin

Det er Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet, der i år modtager Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat. Legatet får han for sit bidrag til forskningen i almen medicin.

16.06.2016 | Helle Horskjær Hansen

Mogens Vestergaard er speciallæge i almen medicin, ph.d. og forskningsleder på MEPRICA. Fredag den 24. juni 2016 får forskeren Magda og Svend Aage Friederichs store danske pris.

Mogens Vestergaard er speciallæge i almen medicin, ph.d. og forskningsleder på MEPRICA. Fredag den 24. juni 2016 får forskeren Magda og Svend Aage Friederichs store danske pris.

De sidste mange år har Mogens Vestergaards forskning koncentreret sig om almen praksis og sundhedsvæsnet. Han har især haft fokus på, hvordan man kan forbedre de praktiserende lægers diagnostik og behandling af patienter, som både har psykiske og fysiske lidelser.

Og nu bliver Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet altså hædret for sin forskning. Fredag den 24. juni 2016 får forskeren Magda og Svend Aage Friederichs store danske pris. Med hæderen følger en check på 100.000 kroner.

Mogens Vestergaard er speciallæge i almen medicin, ph.d. og forskningsleder på MEPRICA (Mental Health in Primary Care). Han mener, at multisygdom er en af de største udfordringer, det danske sundhedsvæsen har.

”Sygehusene bliver mere og mere specialiserede og fragmenterede, og vi ser, at at nogle af de mest komplekse og sårbare patienter falder mellem to stole og får en behandling, der ikke er så god, som man kunne ønske sig. Vi ved, at denne patientgruppe ofte bliver fejlbehandlet og har lav livskvalitet og høj dødelighed,” forklarer Mogens Vestergaard.

Almen medicin spiller en central rolle

I den forbindelse spiller almen praksis en vigtig rolle for patienterne.

”Vi tror på, at den praktiserende læge spiller en helt afgørende og central rolle i at sikre en optimal behandling af patienter med multisygdom blandt andet fordi, vi er det eneste speciale, der er uddannet til at behandle både psykiske og fysiske lidelser og fordi vi har en kontinuerlig og personcentreret behandling,” fortæller han.

Ifølge Mogens Vestergaard skal det danske sundhedsvæsen være bedre til at diagnosticere og behandle patienter med psykiske og fysiske lidelser. Derfor glæder han sig også over legatet, som er med til at skabe opmærksomhed omkring forskningsfeltet, og sætter en streg under det gode og vigtige arbejde, der bliver lavet i Aarhus.

”Det er naturligvis en ærefuld og værdifuld anerkendelse af mig som forsker inden for almen medicin. Allervigtigst er det dog, at vi opnår en stor anerkendelse for det arbejde, som vi har lavet i MEPRICA  gennem mange år,” fortæller Mogens Vestergaard.

Yderligere oplysninger

Mogens Vestergaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: +45 2343 9990
mv@ph.au.dk

Navnenyt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen