Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker punkterer myten om umotiverede erhvervsskoleelever

Nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet dokumenterer, at eleverne på erhvervsuddannelserne fra start er motiverede og engagerede. Men der skal mere fokus på pædagogikken for at fastholde eleverne, lyder det fra forskeren, der selv lod sig indskrive på tømreruddannelsen.

18.12.2013 | Mathilde Weirsøe

Erhvervsuddannelserne er i krise, i og med et stigende antal unge vælger uddannelserne fra. Men hvordan opleves erhvervsuddannelserne indefra – set med elevøjne? Det spørgsmål har Arnt Vestergaard Louw udforsket og udfordret i sin ph.d.-afhandling, som han forsvarede 9. december 2013 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

For at finde svarene lod Arnt Vestergaard Louw sig indskrive som elev på et grundforløb på tømreruddannelsen, hvor han deltog i de første fem uger. Her fulgte han undervisningen sammen med 25 andre mandlige elever, der gerne ville være tømrere.

Eleverne er engagerede

Arnt Vestergaard Louws forskningsresultater udfordrer historien om, at erhvervsuddannelserne er et sted for ’restgruppen’. Hans oplevelse og analyse er, at mange elever aktivt vælger uddannelsen til. Han mødte fra start af mange engagerede elever, og de punkterede den udbredte myte om umotiverede elever – den såkaldte ’restgruppe’ – der bare ender på en erhvervsuddannelse, fordi de ellers ikke ved, hvad de skal tage sig til.

Kontrasten mellem mediernes ’restgruppe’ og de motiverede elever, han mødte på tømreruddannelsen, var så stor, at det vakte ph.d.-stipendiatens interesse for at kigge nærmere på, om der i mødet mellem elev og uddannelse kan være noget, der tager elevernes engagement fra dem. Han fandt frem til, at læreren gør en afgørende forskel i mødet med eleverne.

”Frem for at styrke elevernes motivation og engagement kommer nogle lærere i praksis til at demotivere og disengagere eleverne. Det store fokus på frafald og fastholdelse og incitamentsstrukturen rundt om erhvervsuddannelserne skaber nogle pædagogiske praksisser på erhvervsuddannelsen, der frem for at styrke fastholdelsen af eleverne risikerer at øge frafaldet,” siger Arnt Vestergaard Louw.

Hans fokus i afhandlingen er derfor selve undervisningen og de forhold, der skal til for at skabe gode betingelser for, at mange forskellige elevtyper får mulighed for at lære noget.

Fokus på pædagogikken

Han mener, at erhvervsuddannelserne – i stedet for at fokusere på frafald – skal rette blikket mod selve pædagogikken og didaktikken, for det er særligt her, udviklingspotentialet er.

”Elevernes motivation og engagement er i høj grad noget, der udvikles eller afvikles i de pædagogiske praksisser, som eleverne møder på uddannelsen. Lærernes styring og støtte er her afgørende, særligt i starten af uddannelsen,” siger han.

Han påpeger, at erhvervsuddannelserne har en fordel sammenlignet med andre ungdomsuddannelser, for netop den praktiske tilgang til et fag kan gøre undervisningen langt mere sanselig og dermed også lærerig.

”Jeg har oplevet nogle af de fedeste læringsforløb på erhvervsuddannelsen – det var, så hårene rejste sig. Jeg har oplevet fremragende undervisere. Men undervisningen på erhvervsuddannelserne spænder bredt, så det er vigtigt, at vi får hævet bundniveauet,” siger Arnt Vestergaard Louw.

Der er viden i erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelsernes status som andenrangsuddannelser ­– i skyggen af gymnasierne – kan hverken uddannelserne eller eleverne være tjent med, mener Arnt Vestergaard Louw. Han opfordrer i stedet erhvervsuddannelserne til at ranke ryggen og fokusere på det, de er gode til.

”Uddannelserne skal bygges op om et ressourcesyn og et positivt syn på produktion. Vi taler om, at vi skal have et vidensamfund, men vi overser, at der er enormt meget viden i produktionen, som erhvervsuddannelserne uddanner til. Fx grøn teknologi og moderne velfærdsteknologi.”


Læs mere

Interview med Arnt Vestergaard Louw i magasinet Asterisk


Kontakt

Arnt Vestergaard Louw, adjunkt
Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet
E-mail: avl@learning.aau.dk
Tlf: 3195 4530

Arnt Vestergaard Louw har skrevet sin ph.d. på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, men han er i dag ansat ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder