Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere finder muligt overlap mellem symptomer før og efter HPV-vaccine

Et nyt studie fra AU viser, at piger henvist til HPV-centre oftere var på hospitalet allerede før, de blev vaccineret sammenlignet med andre HPV-vaccinerede piger. Og en del af de hyppigste diagnoser blandt henviste piger ligner de mest udbredte formodede HPV-bivirkninger.

08.03.2019 | Ida Skytte

Fem HPV-centre blev i kølvandet på mediehistorier om alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen oprettet for at tage sig af de ramte piger. Nu viser ny forskning – igen – at pigerne var syge allerede før de fik vaccinen.

Fem HPV-centre blev i kølvandet på mediehistorier om alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen oprettet for at tage sig af de ramte piger. Nu viser ny forskning – igen – at pigerne var syge allerede før de fik vaccinen.

Allerede før de blev HPV-vaccineret, var de piger, der blev henvist til landets fem HPV-centre oftere på hospitalet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet.  

”Der er ingen tvivl om, at de henviste piger er syge. Vi har dog fundet, at en del af dem hyppigere var på hospitalet allerede før, de fik vaccinen,” siger Lene Wulff Krogsgaard, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og hovedforfatter bag studiet, der netop er blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift Vaccine.

Lene Wulff Krogsgaard forklarer, at pigerne, der senere blev henvist til et HPV-center, desuden kom på hospitalet med flere forskellige diagnoser, end de vaccinerede piger, der ikke blev henvist.

 ”Det kan indikere, at henviste piger i højere grad har haft symptomer, som det har været svært at finde en entydig årsag til. Alternativt kan de have haft flere forskellige tilstande som skulle behandles. De skilte sig altså ud, før de fik vaccinen,” siger hun.  

Overlap mellem diagnoser

Et andet interessant fund er ifølge forskerne, at nogle af pigernes diagnoser harmonerer med de mest udbredte rapporterede bivirkninger efter HPV-vaccinen – blandt andet hovedpine, uspecifikke muskelsygdomme og mave-tarm problemer.

”Vi har set systematisk på de hyppigste hospitalsdiagnoser forud for HPV-vaccinen. For de diagnoser, hvor vi finder de stærkeste sammenhænge, er der et overlap med de symptomer, der er rapporteret som mulige bivirkninger efter vaccinen. Vi kan derfor ikke afvise, at nogle af de henviste piger kan have haft lignende symptomerne allerede før, de fik HPV-vaccinen,” siger Lene Wulff Krogsgaard.

Det nye forskningsresultat bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem HPV-centre.

80 procent af de henviste havde i årene op til vaccinen haft kontakt til et hospital mindst en gang, og 24 procent seks eller endnu flere gange. Kontrolgruppen bestod af 7480 jævnaldrende vaccinerede piger, som ikke var blevet henvist til et HPV-center. Blandt dem havde 65 procent kontakt med et hospital mindst en gang og 12 procent seks eller flere kontakter med hospitalet.

Det store HPV-puslespil

Det nye studie bekræfter tidligere forskning på området. Forskning fra Statens Serum Institut har vist samme billede, og Aarhus Universitet har i et andet studie baseret på samme studiepopulation vist, at piger henvist til HPV-centre, oftere havde været i psykiatrisk behandling forud for vaccinen end piger, der ikke var henvist.

”At finde forklaringen på, hvorfor så mange blev syge, er som at lægge et stort puslespil. Vores studie er en vigtig brik, men vi mangler stadig at finde den samlede forklaring,” siger Lene Wulff Krogsgaard.


Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: Registerbaseret case-kontrol studie
  • Eksterne samarbejdspartnere: Lægerne på HPV-centrene
  • Ekstern finansiering: Kræftens Bekæmpelse og Helsefonden
  • Den videnskabelige artikel er publiceret i tidskriftet Vaccine:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19302245

 

Kontakt

Ph.d.-studerende Lene Wulff Krogsgaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 26 21 98 96
Mail: l.krogsgaard@ph.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder