Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere leder efter selvmordsgener

Forskerne har i mange år vidst, at selvmordsadfærd kan være genetisk betinget. Nye metoder giver nu forskerne mulighed for at finde ud af, hvilke genetiske varianter der øger risikoen for selvmord.

14.12.2014 | Lotte Fisker Jørgensen

Et stort skridt i den rigtige retning. Sådan beskriver professor Ole Mors et nyt studie fra Aarhus Universitet, der har analyseret arvemassen fra 4000 patienter med depression for at finde de biologiske mekanismer bag selvmordsadfærd. Det store skridt skyldes i høj grad, at forskerne ved at anvende en ny analysemetode kan opnå statistisk styrke til at få bedre indblik i de genetiske varianter, der disponerer for forskellige psykiske lidelser og selvmordsadfærd.

Adoptions- og tvillingestudier fra 1979 har dokumenteret, at der er en genetisk komponent i selvmordsadfærd. Men det er endnu ikke lykkedes at identificere de konkrete genetiske varianter. Med det nye studie er forskerne kommet et skridt nærmere:

”På trods af de mange patienter havde vores studie ikke styrke til at påvise en direkte sammenhæng mellem enkelte genetiske varianter og selvmordsadfærd. Men den gode og afgørende nyhed er, at vi ved at bruge en polygen risikoscore alligevel kan se, at der tegner sig et mønster, der viser en sammenhæng mellem en gruppe genetiske varianter og risiko for selvmordsadfærd hos patienter med depression” fortæller professor Ole Mors.

I den nye metode kombineres risikoen fra tusindvis af de mest sandsynlige, hyppige risikovarianter til en skala, en ”polygen risikoscore”, for hver enkelt person med hensyn til depression. Ved brug af denne metode fandt forskerne altså en association med tidligere selvmordsforsøg og selvmordstanker.

 Undersøgelsen er lavet på baggrund af fire tidligere genetiske studier af svært deprimerede patienter. I alt deltog 4017 personer, hvoraf 663 tidligere enten havde forsøgt selvmord eller hvor der var opstået selvmordstanker i forbindelse med depressionen. Ved at analysere DNA fra patienternes blodprøver har forskerne kunnet kortlægge, om patienterne havde særlige genetiske varianter, der kunne betinge en øget risiko for selvmordsadfærd.

Flere data i fremtiden

Selvom der endnu er tale om grundforskning, der endnu ikke kan overføres til patientbehandlingen, giver studiet grund til optimisme.

 Ole Mors vurderer, at man med den nye analysemetode på lang sigt vil kunne få meget mere præcis viden om, hvilke biologiske og miljømæssige mekanismer, der kan spille ind på risikoen for selvmordsadfærd.

”Den manglende statistiske signifikans i vores studie skyldes sandsynligvis, at gruppen af patienter har været for lille. Ved at undersøge patienter i de danske registre og biobanker kan vi i fremtiden lave analyser på en langt større patientgruppe. Vi vil også kunne inkludere de patienter, som faktisk har begået selvmord.”

En af de vigtige biobanker for forskerne er i denne sammenhæng den Den Neonatale Screenings Biobank. Her opbevares blodprøver, der er indtørret på et særligt filterpapir, for alle børn født siden 1982.

Flere selvmord bør forebygges

Hvert år dør mere end 600 personer ved selvmord, og der er op til 20 gange så mange selvmordsforsøg. I midten af 00’erne var tallet stabilt, men det seneste tal fra 2012 viser en stigning til 680 selvmord på trods af mindre medicinpakninger og andre forebyggelsestiltag:

”Når man tager i betragtning, hvor mange familier, der rystes af et selvmordsforsøg, og hvor mange der hvert år dør ved selvmord med livslange konsekvenser for de efterladte, så skal vi gøre endnu mere for at forebygge selvmord,” siger Ole Mors og tilføjer:

”Vi ved, at psykisk sygdom er en meget stor risikofaktor for selvmord og selvmordsforsøg, så derfor er det nødvendigt og relevant at forske i nye sammenhænge, der kan bidrage til bedre forebyggelse af selvmord.”

Studiet er for nylig publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift American Journal of Medical Genetics.

 


Fakta om selvmord i Danmark

  • Mere end dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord.
  • Langt flere kvinder end mænd foretager et selvmordsforsøg
  • Selvmord udgør cirka 1 procent af alle dødsfald i Danmark.

 


 

Læs mere

Download den videnskabelige artikel her: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.b.32247/full

 


Yderligere oplysninger

Ole Mors, professor
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Region Midtjylland, Psykiatrien
Telefon: 2947 9780
nielmors@rm.dk

 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Health, Health