Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere redegør for kritik af kvælstofberegninger

I et nyt notat redegør forskere fra Aarhus Universitet for den kritik, som Danmarks Naturfredningsforening har rejst af beregninger, der blev udført for Miljø- og Fødevareministeriet i 2015.

29.11.2017 | Thomas Grønborg Sørensen

Forskere fra Aarhus Universitet redegør for beregninger af marginaludvaskning. Foto: Jesper Rais.

Den nylige kritik fra Danmarks Naturfredningsforening giver ikke anledning til at ændre konklusionerne om marginaludvaskning.

Sådan skriver de forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, der i 2015 stod bag beregninger om marginaludvaskning af kvælstof, som senere endte med at indgå i regeringens grundlag for Landbrugspakken.

Læs forskernes faglige redegørelse

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Science and Technology, Ekstern målgruppe