Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskerne skal kunne argumentere frit i medierne

"Som universitet skal vi gøre hvad vi kan for at sikre, at forskerne kan blande sig i den offentlige debat uden efterfølgende repressalier," fastslår rektor Brian Bech Nielsen.

29.09.2015 | Rektor Brian Bech Nielsen

Rektor Brian Bech Nielsen opfordrer til, at forskerne ved Aarhus Universitet blander sig sagligt i debatten med forskningsfaglige indspil og vurderinger. Foto: Lars Kruse, AU.

Jyllands Posten har på det seneste beskrevet, hvordan flere forskere oplever chikane eller direkte trusler efter at have offentliggjort eller argumenteret for forskningsresultater i medier. Senest har forskningens minister, Esben Lunde Larsen, understreget, at den slags chikane er med til at underminere demokratiet.

Jeg er helt enig med ministeren i, at den slags hetz og forfølgelse ikke alene er uacceptabel. Den er direkte skadelig, fordi den mindsker forskernes lyst og motivation til at blande sig i den offentlige debat.

Forskernes frie stemme er helt nødvendig for et demokrati, og vi er som universitet, forpligtet til at sikre, at den nyeste forskning og viden gøres tilgængelig for offentligheden..

Den enkelte forsker skal naturligvis kunne stå på mål for de forskningsresultater og faglige vurderinger, der ligger til grund for videnskabelige artikler eller indlæg i medier. Men som universitet skal vi gøre hvad vi kan for at sikre, at forskerne kan blande sig i den offentlige debat uden efterfølgende repressalier, hvad enten der er tale om personlig forfølgelse eller miskreditering. Der skal ikke herske tvivl om, at Aarhus Universitet bakker op om sine forskere med personlig rådgivning/hjælp i tilfælde af eller hvis der er risiko for, urimelig personlig kritik, miskreditering eller direkte trusler.

Derfor vil vi gerne sende en klar opfordring til, at man kontakter den tilknyttede kommunikationspartner og/eller nærmeste leder, hvis man føler sig udsat for eller frygter urimelig kritik af den ene eller anden art. Eventuelt, at man etablerer denne kontakt, inden man går medierne, så forsker/leder/kommunikationschef sammen kan vurdere risikoen og etablere beredskab, hvis der er behov for det.

Det har været diskuteret, om man skulle gå over til anonymiserede rapporter, redegørelser m.m. Det må høre til undtagelserne og bør begrænses til de tilfælde, hvor man beskæftiger sig med meget risikobetingede emner.

Langt de fleste indlæg fra forskere bliver heldigvis debatteret i en konstruktiv tone. Derfor skal der afslutningsvis på trods af den kedelige anledning til denne udmelding fortsat lyde en stor opfordring til, at forskerne ved Aarhus Universitet blander sig sagligt i debatten med forskningsfaglige indspil og vurderinger.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende