Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FORSKNING - Interacting Minds

AU’s interdisciplinære center Interacting Minds skaber ny viden om, hvad der sker med mennesker, når de interagerer med hinanden. Hvad sker der i deres hjerner? I følelsesregistrene? Og hvordan påvirker kommunikation alt dette?

12.09.2013

Professor Andreas Roepstorff er uddannet i biologi og antropologi og deler sin forskning ligeligt mellem de to fag. Han er leder af det interdisciplinære center Interacting Minds, der har 40 forskere fra en bred vifte af fagligheder tilknyttet. Vibeke Fuglsang Bliksted er uddannet psykolog og har i ni år arbejdet med unge med nydiagnosticeret skizofreni ved OPUS, Aarhus Universitetshospital, Risskov, og hun er tilknyttet Interacting Minds. Hun har netop afsluttet sin ph.d.

AU’s interdisciplinære center Interacting Minds åbnede officielt i august 2012. Siden er det gået stærkt med at få etableret samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser.
»Humanisterne finder ud af, at de kan bruge biologerne, fysikerne og psykologerne – og omvendt. Humanisterne bringer nye ideer til de kliniske og naturvidenskabelige forskningsområder,« siger professor og centerleder Andreas Roepstorff, der selv er uddannet både biolog og antropolog.
»Faktisk er der allerede opstået forskningssamarbejder, som vi slet ikke havde med i forskningsplanen. Forskerne finder selv ud af, at de kan bruge hinanden på tværs af fag og discipliner. Det er sagen, den menneskelige interaktion, der er i centrum for det, vi laver, og det, vi er fælles om. Ud af det blomstrer helt nye forskningssamarbejder og projekter,« forklarer Andreas Roepstorff.
Forskerne har vidt forskellige faglige baggrunde, men de har det tilfælles, at de alle er nysgerrige og åbne for at nedbryde traditionelle faggrænser og samarbejde på kryds og tværs af forskningsdiscipliner i bestræbelserne på at blive klogere på menneskelige interaktioner.
Selv har Andreas Roepstorff altid haft en brændende interesse for den interdisciplinære forskning og for at forstå de mekanismer, der er i spil, når mennesker interagerer med hinanden.
»Forståelsen af den menneskelige interaktion er grundlæggende et humanistisk anliggende. Men det rammer også dybt ind i samfundsvidenskaben og i sundhedsvidenskaben. Hvis vi for eksempel skal forstå al den kompleksitet, der er forbundet med psykiske lidelser, så er vi selvfølgelig nødt til at inddrage viden fra sundhedsområdet, men ved også at trække på viden fra lingvistikken, biologien, psykologien og antropologien når vi både dybere og længere ind i problematikken. Vi kan nå hele vejen rundt om og belyse den fra flere sider,« forklarer Andreas Roepstorff.


Fakta

Interdisciplinære forskningscentre
Aarhus Universitet har etableret syv interdisciplinære forskningscentre. Grundtanken er at skabe frirum til at etablere nye forskningssamarbejder, hvor stærke forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger fra andre fagdiscipliner frit kan forfølge et uudforsket potentiale i et nyt fælles spor.

Med interdisciplinær forskning forstås forskning, hvor stærke forskergrupper fra forskellige hovedområder går sammen og integrerer information, data, metoder, begreber og teorier med henblik på at udføre grundforskning eller løse problemer, der kræver kombineret viden fra flere forskningsdiscipliner.

De syv interdisciplinære forskningscentre på AU
Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)
MINDLab
Centre for iSequencing (iSEQ)
Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU)
Arctic Research Centre (ARC)
Interacting Minds Centre (IMC)
Participatory Information Technology Centre (PIT)

Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder