Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bør motion supplere medicin til ældre personer med sklerose?

Et nyt studie på Aarhus Universitet skal afklare, om intens styrketræning beskytter ældre sklerosepatienters nerve-muskelsystem og dermed hæmmer sygdommen. Forskningen er støttet af TrygFonden.

28.03.2019 | Henriette Stevnhøj

Lektor Ulrik Dalgas får knapt 1 mio kroner fra Trygfonden til at undersøge, om ældre personer med sklerose har gavn af hård motion.

Kan sveddryppende timer i fitnesscentret dæmpe symptomer eller ligefrem bremse udviklingen af sklerose hos ældre patienter? Det skal et nyt forskningsstudie på Aarhus Universitet være med til at kortlægge.

Studiet står på skuldrene af et forskningsresultat fra 2018, som viste, at systematisk intens styrketræning som supplement til den traditionelle medicinske behandling dæmper symptomer og sygdomsudvikling bl.a. ved at beskytte nervesystemet hos sklerosepatienter. Nu rettes fokus mod den ældre del af patientgruppen, og det er der en god grund til, fortæller Ulrik Dalgas, idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og leder af det nye studie.

”En tredjedel af alle personer med sklerose er over 60 år, men vi ved for lidt om, hvordan sygdommen udvikler sig i alderdommen. Alligevel har forskningsinteressen om denne gruppe været meget lille”, siger Ulrik Dalgas, som i projektet bliver sekunderet af postdoc Lars Hvid fra Sektion for Idræt.

For to år siden dokumenterede forskningsgruppen, at sklerosepatienters hjerner ser ud til at skrumpe mindre, hvis de styrketræner målrettet og jævnligt. Ydermere viste studiet, at mindre områder i hjernerne på patienterne med træningstøjet ligefrem voksede. Det er så opløftende resultater, at Ulrik Dalgas har positive forventninger til det nye forskningsprojekt.

”I det nye studie har vi fokus på de ældres hastighed i bevægelserne, da evnen til at kunne skabe muskelkraft hurtigt er afgørende for at holde balancen eller blot være aktiv i dagligdagen. Det er netop denne hurtighed, som personer med sklerose mister hastigere end andre”, siger Ulrik Dalgas.

Studiet vil forhåbentlig også dokumentere, at træningen giver en sundere hjerne, som gavner den kognitiv funktion.

”Hvis intens styrketræning kan optimere hjernen hos ældre personer med sklerose, handler det ikke alene om livskvaliteten hos den enkelte person. Det er også viden, som potentielt kan have positive sundhedsøkonomiske indvirkninger”. 

 

Om studiet

  • TrygFonden støtter projektet med 986.379 kr. Derudover støtter Aarhus Universitet med 550.000 kr. samt Skleroseforeningen med 150.000 kr.60 personer med sklerose opdeles ved lodtrækning til enten 24 ugers styrketræning eller kontrol. Deltagerne får testet deres fysiske, kognitive og nerve-muskel funktion, ligesom hjernen skannes. Desuden sammenlignes sklerosepatienternes resultater med tilsvarende resultater fra raske mennesker.
  • Studiets resultater forventes klar medio 2020

Kontakt:

Lektor Ulrik Dalgas  
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt
M: 40 12 30 39 
dalgas@ph.au.dkPostdoc Lars Hvid
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt
M: 93 50 87 17
lhvid@ph.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Folkesundhed, Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Offentligheden/Pressen