Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsknings-opfindelser skaber samarbejde og investeringer

16 teknologier fra AU og Region Midtjylland bliver i dag præsenteret på Danish IP Fair, en national messe for forskningsbaserede teknologier. Det er den første af slagsen, og initiativet er kommet i stand gennem et samarbejde mellem teknologioverførsels-enhederne ved alle danske universiteter og regioner.

09.05.2017 | Signe Schou

Målet med at arrangere og afholde Danish IP Fair er at øge kommercialiseringsgraden på opfindelser fra danske universiteter og hospitaler. Sådan lyder det fra initiativgruppen bag Danish IP Fair.

Hvert universitet har valgt en række relevante teknologier ud, som bliver præsenteret på messen. Indbudte og interesserede virksomheder og investorer kan ’scoute’ teknologier, møde forskerne bag og starte en dialog om muligt samarbejde, kommercialisering af teknologien f.eks. i form af en licensaftale eller investering til etablering af nye spinouts.

”Det har været et krav til deltagelse, at man har været igennem et forløb i en af universiteternes forretningsudviklings- eller teknologioverførsels-enheder. De deltagende teknologier kommer fra vores portefølje eller er netop spundet ud som nye virksomheder fra vores enhed,” siger Kristine Howe Kjer, projektleder i AU Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel. Hun er initiativtager til Danish IP Fair.

Industriens Hus i København er vært for Danish IP Fair, og samarbejdet mellem universiteterne og regionerne er afgørende for arrangementets tyngde. ”Sammen er vi stærkere, fordi vi kan opnå tilstrækkelig kritisk masse til også at være attraktive for større internationale virksomheder, ” siger Kristine Howe Kjer. Målet er at opbygge et brand og holde arrangementet hvert eller hver andet år.

”Vi har begejstrede forskere og spinouts. Vi har skabt rammerne, og nu skal de fylde dem ud. Vi håber de får alle tiders dag, som forhåbentlig fører til yderliere investering og samarbejde,” siger Kristine Howe Kjer.

Mere sikker behandling af blæretumorer

Netop indsatsen fra Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel har været vigtig for en af de deltagende forskere, professor Jørgen Bjerggaard Jensen, Institut for Klinisk Medicin. ”Det vigtigste i en proces mod kommercialisering af en opfindelse er efter min mening en professionel tilgang gennem en organisation som AU’s teknologioverførsels-enhed, der har prøvet det før og kender reglerne. Det giver tryghed i processen.”

Jørgen Bjerggaard Jensen har opfundet et stykke medicinsk udstyr, der gør det muligt at fjerne større blæresvulster i ét stykke frem for den nuværende teknik, hvor man deler svulsten i stykker, inden den kan fjernes fra blæren. Han forventer, at den nye teknik kan reducere risikoen for tilbagefald og give en mere sikker behandling og diagnostik.

”IP Fair er en mulighed for at mødes med flere forskellige typer af interessenter og promovere den nye opfindelse. Et naturligt næste skridt i udviklingen af teknikken gennem kontakt til kommercielle firmaer, der kan stå bag fremtidig produktion. Forhåbentlig kommer jeg videre med en fuldt funktionel prototype, så vi kan gennemføre kliniske studier, der skal vise opfindelsens reelle værdi i praksis,” siger Jørgen Bjerggard Jensen.

Teknologi udviklet på AU

En anden entusiastisk deltager er Søren Bødker, direktør i Visblue. Det er en såkaldt spinout-virksomhed, som startede i 2014 for at skabe kommerciel udnyttelse af en forskningsbaseret teknologi fra AU. ”Vi er med på Danish IP Fair for at opbygge netværk. Selv om vi er en selvstændig virksomhed nu, har vi et tæt samarbejde med forskere på AU, og vi vil gerne vise det gode partnerskab frem. Vi vil også gerne have, at flere kender til vores produkt, så en messe for forskningsbaserede teknologier er et godt sted at være for os lige nu,” siger Søren Bødker.

Batteriet kan gemme bæredygtig energi

Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab, har sammen med en kollega fra University of Porto patenteret den teknologi, som ligger til grund for virksomheden Visblue: et batteri, der kan lagre energi fra bæredygtige kilder, fx solceller. Batteriet er baseret på en ældre teknologi, men er nedskaleret, så den kan bruges i bl.a. boligforeninger og små virksomheder.

Teknologien gør, at man kan bruge en større del af den elektricitet, man producerer med sin bæredygtige energi-enhed. Simpelthen fordi man kan gemme den i et batteri. Som det er nu, forsvinder den elektricitet, man producerer med ex. et solcelleanlæg og ikke bruger med det samme, tilbage i det elektriske grid med lille eller ingen fortjeneste til den, der har produceret det.

”Vi er lige nu i gang med et udviklingsprojekt sammen med forskere på AU, som skal resultere i en endnu mindre model af batteriet, som kan fungere i almindelige hjem, fortæller virksomhedens direktør, Søren Bødker.

Forskellige kompetencer er vigtigt

Det vigtigste i processen med at skabe forretning ud af en opfindelse er, at man ved hvad man vil og tilegner sig et kommercielt fokus. ”Man kan godt ’forske sig ihjel’. Hvis man har en teknologi, som har kommercielt potentiale, skal man turde teame op med folk, som tænker andeledes end en selv. Forskellige kompetencer er nødvendige for et projekts succes: både tekniske og forretningsmæssige,” siger Søren Bødker.


Baggrund og fakta:

Spinout: En ny virksomhed som er udsprunget af en anden eksisterende virksomhed, i dette tilfælde Aarhus Universitet. Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel på Aarhus Universitet behandler omkring 80 patent-og kommercialiseringssager om året. Nogle få teknologier ender som spinouts, de øvrige søger man at licensere til andre virksomheder. En event som Danish IP Fair kan være med til at øge antallet af spinouts fra AU.

Danish IP Fair holdes i samarbejde med Dansk Industri og en række andre partnere. Messen bliver åbnet af minister for forskning og uddannelse, Søren Pind, rektor på DTU og formand for rektorkollegiet, Anders Bjarklev, og Karsten Dybvad, CEO for Dansk Industri.

Arrangement, Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Videnskabelig medarbejder, Ekstern målgruppe, Ph.d.-studerende