Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsårsforsvar: Premature mortality in persons with epilepsy and schizophrenia – a nationwide study

Forskningsårsstuderende Katrine Maul Andersen forsvarer sit forskningsårsprojekt d. 22/5 2017 kl. 08.30. Projektet undersøger overdødelighed hos personer med skizofreni og epilepsi.

15.05.2017 | Marlene Lauridsen

Foto: Colourbox

Vejledere:

Hovedvejleder på projektet er overlæge Jakob Christensen fra Neurologisk afd., AUH. Medvejledere er Carsten Bøcker Pedersen og Liselotte Petersen fra Institut for Økonomi, Center for Registerforskning, samt Mogens Vestergaard fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Forskningsenheden for Almen Praksis. 

Censor:

Lektor Bodil Hammer Bech, Institut for Folkesundhed - Epidemiologi

Forsvar:

Projektet, der er gennemført ved Neurologisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, vil blive forsvaret af stud.med. Katrine Maul Andersen d. 22. maj 2017 kl. 8.30 i lokale 378, afd. F kontorgang, 3. Sal, bygning 10, Nørrebrogade 44.

Forsvaret er offentligt og alle interesserede er velkomne.


Om studiet:

  • Studiet undersøger overdødelighed for personer med epilepsi og skizofreni i absolutte og relative effektmål.
  • Studiet er et populationsbaseret kohorte studie inkluderende alle enkeltfødte, der er født mellem år 1960 og 1987, som var i live og bosiddende i Danmark på deres 25-års fødselsdag.
  • Personerne blev inddelt i sub-kohorter afhængig af diagnose status på ved deres 25-års fødselsdag.
  • Data stammer fra 4 nationale registre.
  • Mortalitets rate ratio var signifikant forøget for personer med epilepsi og skizofreni.
  • Den absolutte dødelighed var 9 gange højere for personer med epilepsi og skizofreni sammenlignet med personer uden disse sygdomme.
  • Forskningsåret er støttet af institut for klinisk medicin, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.


 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Meprica, Meprica