Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt skal udvikle og teste ny dansk patientsikkerhedsmodel

Nyt ph.d.-projekt ved Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Center for Akutforskning og Aarhus Universitetshospital skal udvikle og teste en ny patientsikkerhedsmodel til hospitalernes akutafdelinger. Forskningsresultaterne skal bruges til at forbedre behandlingen af akutte patienter.

30.08.2016 | Mette Vestergaard Rasmussen, Region Midt

Gitte Boier Tygesen

12 % af patienterne, som indlægges på en akutafdeling, oplever, at deres sygdomsforløb bliver kritisk forværret.

Det viser internationale undersøgelser, og samtidig er det endnu ikke påvist, at det skulle forholde sig anderledes i Danmark.

I sit ph.d.-projekt 'Udvikling og evaluering af en patientsikkerhedsmodel rettet mod alvorlig klinisk forværring og personalets bevidsthed om patientsikkerhed i Akutafdelingen' vil ph.d.-studerende og sygeplejerske Gitte Boier Tygesen derfor udvikle og teste en patientsikkerhedsmodel, som i dag bliver brugt med succes i udlandet til systematisk og tidlig opsporing af kritisk sygdom.

Modellen er udviklet af det amerikanske børnehospital Cincinatti Childrens Hospital i Ohio, USA.

- Amerikanske undersøgelser indikerer, at patientsikkerhedsmodellen kan medføre en betydelig reduktion i antallet af alvorlige utilsigtede hændelser, og at den øger personalets bevidsthed om patientsikkerhed. Nu vil vi tilpasse den til danske forhold og voksne patienter i akutte forløb for efterfølgende at måle på effekten ved at bruge modellen, siger Gitte Boier Tygesen.

Patientsikkerhedsmodellen handler i praksis bl.a. om at inddrage patienters og pårørendes viden, evaluere eventuelle kommunikationsproblemer og indarbejde personalets kliniske blik og bekymringer på et meget tidligt stadie i forløbene.

Det systematiske opsporende arbejde skal sikre, at personalet opdager en eventuel forværring af et sygdomsforløb så tidligt som muligt i forløbet og afbøder forværringen.

Den første version af patientsikkerhedsmodellen vil blive testet i et pilotstudie ultimo 2016, mens et større testforløb vil blive gennemført fra primo 2017.

Sideløbende med ph.d.-projektet samarbejder Holbæk Sygehus med Hospitalsenheden Horsens om afprøvning af patientsikkerhedsmodellen på nogle af hospitalernes sengeafsnit.

Fakta

  • Forskningsprojektet er støttet med et 1/3 stipendiat ved Aarhus Universitet og af Familien Hede Nielsens Fond.
  • Udover Aarhus Universitet og Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens medvirker også akutafdelingerne på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Herning. Hospitalsenheden Horsens og Regionshospitalet Viborg er ligeledes repræsenteret ved deres intensivafdelinger.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende, cand.scient.san. og sygeplejerske Gitte Boier Tygesen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin - Regionshospital Horsens og
Institut for Klinisk Medicin - Center for Akutforskning
Direkte telefon: 78 42 61 03.
Mail: gitte.boier.pedersen@horsens.rm.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health