Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsreserven 2022 med et grønt skær

Kommentar fra rektor Brian Bech Nielsen.

29.10.2021 | Brian Bech Nielsen

Foto: Lars Kruse

Det glæder mig, at vi endnu en gang ser en bred politisk opbakning til fordeling af forskningsreserven. Der er aftalt 2,9 mia. kr til 2022, en del af midlerne er tematiseret: grøn stilling og styrket klinisk forskning. Hertil kommer 314,5 mio. kr. til blandt andet Danmarks Frie Forskningsfond og andre prioriterede indsatser som Center for Grundtvigforskning.

Hvis Danmark skal nå de ambitiøse mål for grøn omstilling, er det helt afgørende, at forskning i klima og grønne løsninger får et løft, og det vurderer jeg også, at aftalen med en stor bid til grøn forskning signalerer.

De seneste år i pandemiens greb med kæmpemæssige behov for hurtige løsninger i form af effektiv behandling og udvikling af vacciner har vist værdien af og behovet for grundforskning og klinisk sundhedsforskning. Derfor er det positivt, at der i aftalen er fokus på at investere der, hvor behovet er størst.

Både den grønne og den kliniske forskning er meget vigtige indsatser, og den politiske opbakning er vigtig for samfundet. Jeg vil dog samtidig  hejse et flag, jeg har hejst tidligere. Tematisering af de frie midler risikerer at ske på bekostning af alle de andre områder, der kunne fortjene et substantielt løft, og det presser dermed den frie ikke-tematiserede forskning. Det forpligter os som universiteter til at være særligt opmærksomme på, at disse andre forskningsfelter ikke bliver udsultet. Det kan kun ske via vores basismidler, som også skal medfinansiere de eksterne bevillinger. Dem får vi flere af, heldigvis, men det presser så samtidig vores anvendelse af basismidler i øvrigt.

Jeg mener, at der er anledning til at overveje, om den store fokus på konkurrenceudsatte midler har presset succesraterne så langt ned, at alt for mange af landets dygtige forskere bruger for megen tid på at søge midler. Konkurrence er ofte en positiv ting, og ganske vist er der ofte også et fagligt udbytte af at skrive gode ansøgninger, men balancen er efter min opfattelse ved at tippe. Tiden er kommet til at give basismidlerne et væsentligt løft.

En sidste bemærkning til udmøntningen af forskningsreserven er bevillingen til Center for Grundtvigforskning. Her er parterne enige om at afsætte 10 mio. kr. til at videreføre arbejdet. Det er jeg overordentlig glad for på centret og samfundets vegne, fordi forskningen i Grundtvigs værker og deres kulturelle betydning kan fortsætte endnu et år.

Læs hele aftalen her.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab