Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsstøtte skal udvikle sygeplejen

Fire projekter fra Aarhus Universitet har netop modtaget økonomisk støtte fra Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond. Pengene skal gå til at forbedre sygeplejen til gavn for patienterne.

15.04.2015 | Helle Horskjær Hansen

Fire projekter fra AU og AUH  har netop modtaget forskningsstøtte. De bidrager hver især med ny viden, der kan komme både patienter, borgere og hele samfundet til gavn. Foto: AU Kommunikation.

Fire projekter fra AU og AUH har netop modtaget forskningsstøtte. De bidrager hver især med ny viden, der kan komme både patienter, borgere og hele samfundet til gavn. Foto: AU Kommunikation.

Antallet at kronisk syge borgere er stigende, så derfor er det nødvendigt hele tiden at udvikle sygeplejen. Det var det overordnede tema for årets uddeling af forskningsstøtte fra Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond. I alt uddelte fonden en million kroner til otte projekter, hvoraf forskere fra Aarhus står i spidsen for de fire af projekterne.

”Projekterne bidrager hver især med ny viden, der kan komme både patienter, borgere og hele vores samfund til gavn,” siger formand for Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond.

Projekterne spænder vidt fra tilbage til hverdagslivet efter hjertesygdom over værdien af systematisk og individuel tilgang til udskrivelse af medicinske patienter til optimering af pakkeforløb for kræft i hjernen.

Dekan Allan Flyvbjerg fra Aarhus Universitet, Health er glad for den indsats, der bliver gjort for at styrke forskningen inden for sygepleje.

”Vi har behov for mere evidens på området, og i dag er der ikke nok midler at få. Derfor vil jeg gerne rose Dansk Sygeplejeråd for at give midler til patientnær forskning af høj kvalitet. Det er den helt rigtige vej at gå til gavn for patienterne,” understreger Allan Flyvbjerg, der også sidder med i bestyrelsen som eksternt fondsmedlem.


De fire forskningsprojekter fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital:

Marie Veje Knudsen
Tilbage til hverdagslivet efter hjertesygdom: Effekt af telemedicinsk hjerterehabilitering
Delprojekt i forskningsprogrammet ”Rehabilitering”, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
Ansøger er cand.cur.
Projektet tildeles 150.000 kr.

Marianne Lisby
Værdien af en systematisk og individuel tilgang til udskrivelse af medicinske patienter fra akutafdelinger med planlagt opfølgning efter udskrivelsen.
Post.doc.-projekt, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
Projektet tildeles 100.000 kr.

Tina Wang Vedelø
Optimering af pakkeforløb for kræft i hjernen – en undersøgelse af patienters oplevelser og behov for information, omsorg og støtte.
Ph.d. under forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
Projektet tildeles 150.000 kr.

Rebecca Mackel
Fra suboptimal til optimal monitorering af vitale parametre – udvikling af en intervention, der skal forbedre sygeplejerskers muligheder for at identificere, fortolke og respondere på vitale parametre på sengeafdelingerne.
Ph.d.-projekt, Aarhus Universitet
Projektet tildeles 100.000 kr.

Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Navnenyt, Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder