Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra forelæsninger til video, diskussion og quiz

Online værktøjer, problemløsende undervisning i grupper og andre nye tiltag har afløst de traditionelle forelæsninger i psykiatri for medicinstuderende på kandidatdelen. Resultatet er bedre læring, højere fremmøde og revitalisering - også af lektorer og professorer, konkluderer Ole Mors, der er lærestolsprofessor i psykiatrien.

22.11.2016 | Nanna Jespersgård

Der går en prås op for studerende, når læringen anvendes undervejs, siger professor Ole Mors. Han blev efter eget udsagn blev vækket af Tornerosesøvnen og har nu fået øjnene op for alternativer til den gammeldags forelæsning.

En svært deprimeret mand toner frem på computerskærmen. Han har forsøgt at tage livet af sig selv og taler nu med lægen, der i videoen skal stille diagnose ud fra et såkaldt semistruktureret, diagnostisk interview. Spørgeteknikken er pensum i psykiatriundervisningen, og efter et par minutter fastfryses patientcasen, og en opgave til den medicinstuderende toner frem på skærmen: ”Hvad ville du spørge om nu?”

Videocases med feedback og træning i at diagnosticere er én af flere nye undervisningsformer, der er opstået som følge af det øgede antal studerende på 4. semester af kandidatdelen. For at skaffe plads til et ekstra hold studerende på de kliniske afdelinger, måtte halvdelen af de tidligere forelæsninger lade livet. Og det sparkede underviserne i gang med at tænke undervisning og læring på en ny måde, fortæller Ole Mors, der er lærestolsprofessor i psykiatri på Institut for Klinisk Medicin og leder af Forskningsenheden for Psykoser på Aarhus Universitetshospital i Risskov.

”Vi var nødt til at lave undervisningen om, fordi undervisningsdage blev nedlagt til fordel for kliniktid. Og det har vi alle oplevet som en tiltrængt fornyelse og forbedring. Indtil da sov vi vores Tornerosesøvn og gjorde mere eller mindre, som vi altid har gjort, også selv om forelæsninger ikke er en god undervisning, siger Ole Mors.

De lytter mere opmærksomt og diskuterer mere

Med omlægningen er Ole Mors blevet glædeligt overrasket over undervisningsmetoder som Blended Learning, der kombinerer computermedieret undervisning som fx video-oplæg med fysisk tilstedeværelse.

”Video med indlagte opgaver har vist sig at fungere bedre end forelæsninger som afsæt for at tage ud i klinikopholdet og interviewe rigtige patienter under supervision. Der går en prås op for dem, når læringen anvendes undervejs, siger Ole Mors, der understreger, at det selvfølgelig er skuespillere i form af kolleger og ikke rigtige patienter, der optræder på de nye videoer.

Principperne om anvendt læring går igen i Team Based Learning (TBL). Her møder de studerende til undervisningen for gruppevis at diskutere og bringe nyerhvervet viden i spil modsat tidligere, hvor de primært kom for at lytte til en forelæsning. I psykiatrikurset har man foreløbig indført Team Based Learning om cases med skizofreni, misbrug og selvmordsadfærd; autisme og angst; personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd samt depression og delir som forløber for demens.

Selvtest via quiz

Før hver TBL-session skal de studerende læse specifikke dele af pensum, der peger direkte ind i tre timers lærerstyrede, men studenteraktiverende undervisning. Sessionen starter altid med en individuel parathedstest. Efter den individuelle test løses præcis de samme spørgsmål i mindre grupper, heraf udtrykket Team Based Learning.

Svarene fra gruppetesten vises samtidigt for alle grupper. Det kan være via online quiz-programmet Kahoot, som de studerende besvarer med mobiltelefon, eller via grønne eller røde kort for rigtigt eller forkert svar.  Underviseren afslører de rigtige svar løbende, ofte ved hjælp af enkelte slides.

Efter de to indledende test er grupperne helt parate til at løse dagens vigtigste opgave: en patientcase, som skal diagnosticeres og behandles. Fuldstændig som i det virkelige liv – og til eksamen!

”Det bliver hurtigt tydeligt, at gruppediskussionen løfter alle studerende, som på skift bliver bedt om at fremlægge gruppens svar og underliggende ræsonnementer. Forløbet slutter med, at vi som undervisere kommenterer, samler op og supplerer, hvor det er nødvendigt”, forklarer Ole Mors, der vurderer, at cirka 40 af 60 studerende møder op til Team Based Learning. Det er flere end til tidligere tiders forelæsninger.

Psykiatrien har i forbindelse med omlægningen fået praktisk hjælp fra CESU, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, der er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed under Health på Aarhus Universitet, og Ole Mors tøver ikke med at anbefale, at man søger bistand, før man går i gang.

”CESU har en række tilbud, man kan benytte sig af, og omlægning til nye undervisningsformer er en stor opgave. Men det har samtidig været fantastisk sjovt at være med til, og vi har revitaliseret både undervisning og os selv,” siger Ole Mors.

Yderligere information:

Professor Ole Mors
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital i Risskov
Direkte telefon: 29479780
Mail: ole.mors@clin.au.dk

Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health