Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremgang i søgningen til IT- og ingeniøruddannelserne

Søgningen til it- og ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitetet via kvote 2 går markant frem, mens der på tværs af universitetets uddannelser er sket et lille fald sammenlignet med 2018. Det viser årets ansøgningstal til kvote 2.

15.03.2019 | Camilla Schrøder

Aarhus Universitet har modtaget 14.306 kvote 2-ansøgninger. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet har modtaget 14.306 kvote 2-ansøgninger – og 5.340 ansøgere har haft en uddannelse på Aarhus Universitet som førsteprioritet. Det svarer til et fald på 3 pct. – på niveau med det landsdækkende tal.

”Søgningen til Aarhus Universitet er fortsat høj, og vi hilser de mange ansøgninger velkomne og glæder os særligt over, at en meget stor andel igen i år har sat en uddannelse ved Aarhus Universitet øverst på listen. Det tyder på, at der er rigtig mange motiverede ansøgere, der gerne vil begynde en uddannelse her på universitetet”, siger prorektor Berit Eika.

Bag tallene ligger en stor fremgang på både it- og ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet. Ingeniøruddannelserne har modtaget 1633 ansøgninger, hvilket er en stigning på 37 pct. It-uddannelserne har modtaget 671 ansøgninger, hvilket er en stigning på 88 pct. Blandt førsteprioritetsansøgninger er der en stigning på hhv. 14 pct. og 47 pct.

”Det er meget positivt, at vi igen i år oplever en stigende interesse for vores it- og ingeniøruddannelser. Efterspørgslen fra arbejdsmarkedet og samfundet er stor, og derfor glæder det mig, at de indsatser, Aarhus Universitet har sat i søen for at uddanne flere ingeniører og it-specialister, tilsyneladende virker”, siger prorektor.

I år kan Aarhus Universitet udbyde tre nye civilingeniøruddannelser, to nye diplomingeniøruddannelser i Herning samt en ny uddannelse i datavidenskab. I år har man desuden indført nye adgangskrav på alle uddannelser ved det naturvidenskabelige og tekniske fakultet.

Læs også ”Nye adgangskrav på alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser”

På de øvrige fagområder på Aarhus Universitet er der en fremgang at spore i førsteprioritetsansøgninger til humaniora, som blandt andet skyldes en stigende søgning til uddannelserne i international virksomhedskommunikation. Søgningen til de sundhedsvidenskabelige uddannelser er status quo, mens Aarhus BSS oplever tilbagegang i søgningen, som hovedsageligt skal tilskrives lukningen af en engelsksproget uddannelse som følge af den internationale dimensionering.

Den endelige opgørelse for antallet af ansøgninger via kvote 2 foreligger i næste uge.

Det samlede antal ansøgere til en uddannelse ved Aarhus Universitet bliver offentliggjort i juli, når fristen for optagelse via kvote 1 udløber den 5. juli kl. 12.

Nøgletal for kvote 2-ansøgninger i den foreløbige opgørelse for Aarhus Universitet:

  • 14.306 kvote 2-ansøgninger – et fald på 2 pct. sammenlignet med 2018
  • 5.340 ansøgere har valgt Aarhus Universitet som førsteprioritet – et fald på 3 pct. sammenlignet med 2018, men stadig flere end i 2017.
  • På landsplan har 51.622 søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2 – et fald på 3 pct. sammenlignet med 2018.
  • Hovedparten af uddannelserne på Aarhus Universitet optager 10 pct. via kvote 2.
Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab