Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremtidens telemedicin skal være drevet af brugerne

Hvis nye telemedicinske løsninger skal få succes, skal brugerne være involveret i udviklingen af ideer og design. Det siger en af verdens førende eksperter på området, professor og forskningschef Morten Kyng fra Center for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet. Aarhus Universitet etablerer ny platform for telemedicin.

10.02.2014 | Hans Plauborg

Virtuelle konsultationer kan blive en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen. Men brugerne skal være med til at forme teknologien. Foto: Mikkel Khan Tariq

“Vellykkede telemedicinske løsninger kræver, at teknologibrugere og teknologieksperterne bringes sammen, og i Aarhus er vi blandt de førende i verden, når det gælder brugerdreven innovation og participatory design.”

Det siger forskningschef, professor Morten Kyng, der er leder af Center for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet. Her forsker de i det, der på dansk kaldes “allestednærværende sundheds-it” og arbejder blandt andet med udvikle prototyper (“dimser”) og koncepter inden for telemedicin.

Brugerne skal designe sundheds-it

Telemedicin handler om at levere it-baserede sundhedsløsninger uafhængigt af tid, sted og rum og bliver ofte fremhævet som et af svarene på den globale udfordring med stadig flere ældre. Men forskning fra blandt andet Aarhus Universitet viser, at ny teknologi inden for området sjældent er løsningen i sig selv. Brugerne skal være del af designprocessen.

“Det man kalder “participatory design” er meget vigtig for succes – ikke mindst inden for sundheds-it. Hvis brugerne af en eller anden grund ikke kan anvende produktet, ikke bryder sig om det eller føler, at apparaterne ødelægger deres hjem, så kan teknologien være nok så god,” siger Morten Kyng. 

Ny AU-platform for telemedicin

Det er en af grundene til, at Aarhus Universitet har etableret en platform, der byder både forskere og aktører uden for universitetet til at diskutere og orientere sig om innovative, brugerdrevne løsninger inden for telemedicin.

Forskerne kommer fra discipliner, der rækker fra ingeniørvidenskab og medicin til antropologi og informationsvidenskab, og der er etableret samarbejder med både Region Midt og private virksomheder.

“Og vi søger gerne flere at spille sammen med i hele Danmark”, siger Finn Olesen.

Den telemedicinske platform er Aarhus Universitets højst prioriterede projekt inden for Forskningsministeriets såkaldte INNO+. Det er et inspirations- og prioriteringskatalog for strategiske investeringer i innovation, der blev sat i værk i foråret 2013.

Nye kontakter

Lektor og teknologifilosof Finn Olesen er en af drivkræfterne bag platformen, og han ser stort innovationspotentiale i telemedicin, når forskellige aktører går sammen, som de nu gør i Aarhus.

“Pointen er, at vi i innovationsprocessen skal kunne trække på alt fra teknisk og medicinsk viden til økonomisk, kulturvidenskabelig og antropologisk viden. Og vi skal være i kontakt med virksomheder og beslutningstagere. For ligegyldigt hvor meget vi forskere kloger os, så kommer vi ikke videre, medmindre erhversfolk, politikere og brugere kan se ideerne for sig og selv vil bidrage,“ siger Finn Olesen.

Han ser frem til, at den nye platform kan skabe kontakt mellem folk, der ellers aldrig ville have fundet hinanden.

“Måske kan vi hjælpe med til at åbne en virksomheds øjne for, hvad det kan betyde at få eksempelvis en antropolog med i et udviklingsarbejde. En antropolog ved noget om brugeroplevelser, og det kunne jo være, at vedkommende kunne pege på lige præcis dét, der ville få brugerne/patienterne til at synes godt om virksomhedens produkt.”

Eksempler på telemedicin:

.. Selvmonitorering med it-baserede ressourcer – Patienter med kronisk sygdom kan tilbydes webbaserede ressourcer og eventuelt måleudstyr til at registrere tilstand og kliniske værdier

.. Telerehabilitering – Teleinstruktion bl.a. fra fysioterapeut i fysiske øvelser. Kan også indbefatte virtuel konsultation og virtuelle træningssessioner.

.. Telecare-overvågning - Overvågning af ældre eller handicappede borgere og deres hjem, blandt andet gennem sensorer på kroppen eller i hjemmet,

.. Teletolkning - Tilstedeværelse af tolk via webkamera og skærm i forbindelse med konsultationer på en sengeafdeling eller et sundhedscenter.

Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet