Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremtidig placering af forskergrupper

Plan for fysisk organisering af Institut for Biomedicin fra 2016

06.12.2012 | Zitta Glattrup Nygaard

Overordnet forslag til placeringer:

Den nye bygning

 • Neuro-initiativer
 • De fleste Membranes grupper
 • Kardiovaskulære aktiviteter
 • Biacore-corefacilitet
 • Evt. farmakologi.

Anatomi-bygningen

 • Fortsat EM
 • Dissektionscenter

Bartholin

 • Klasse 3
 • FACS-corefacilitet
 • Infektion/inflammation
 • Genetik, evt. farmakologi

En optælling viser at der er plads til alle medarbejdere. Men en detaljeret placering er på nuværende tidspunkt ikke mulig.

Forslaget indebærer

 1. Fleksibilitet på basis af faglige hensyn (gode muligheder for flytning af forskergrupper).
 2. Stor selvbestemmelse baseret på faglige argumenter
 3. Både forskningsfaglige og undervisningsfaglige hensyn skal tilgodeses (fortsat fag- grupperinger).
 4. Samarbejde på kryds og tværs af bygninger, fag og centre både forsknings- og undervisningsmæssigt er en fordel.
 5. Fortsat mulighed for små forskningsgrupper.

Særlige hensyn
Elektrofysiologi kan vanskeligt foregå i Bartholin pga. Nørrebrogade.
EM fra anatomi er svære og dyre at flytte.
Dissektionscenter skal fortsat være i anatomi, og bliver udbygget.
Klasse 3 lab skal max være 1 sted.
Der forventes et stort nyt neuro-initiativ (op til 40 ekstra personer).
Konfokaler og faciliteter til dyreforsøg i alle 3 bygninger.

Overordnet princip for indretning af byggeriet: “brugertilpasset i rimeligt omfang, dog således at laboratorierne kan anvendes fleksibelt”

Se oversigtsplaner

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Videnskabelig medarbejder