Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Frøet er sået til et mere bæredygtigt AU

Med stort engagement skabte studerende og medarbejdere værdifulde idéer til et mere bæredygtigt AU. Det skete, da universitetet holdt bæredygtighedsseminar i sidste uge. Nu følger arbejdet med at udvikle en bæredygtighedsstrategi og et ambassadørnetværk.

25.03.2019 | Signe Opstrup

150 engagerede studerende og medarbejdere var mødt op til AU's seminar om bæredygtighed. Foto: Lars Kruse

Med udgangspunkt i tre hovedtemaer og et åbent tema fik deltagerne på Aarhus Universitets bæredygtighedsseminar mulighed for dele egne idéer og sammen udvikle nye. Det blev til mange kreative og inspirerede input og et lille udpluk af dem, kan du læse her:

  • Inden for temaet ”Transport og indkøb” blev det bl.a. foreslået, at universitetet skal udvikle en grøn transportstrategi og en bæredygtig strategi for indkøb. Desuden blev det nævnt, at gode muligheder for videokonference er afgørende, hvis universitetet vil reducere mængden af rejser. Idéen om flere cykler på campus – også gerne udlejningscykler – blev også drøftet.

  • Under temaet ”Mad og affaldshåndtering” blev vigtigheden af en god affaldshåndtering på AU fremhævet. Et forslag om at give kantinerne et større incitament til at blive mere bæredygtige samt et større udvalg af vegetariske retter, og mindre kød i kantinerne, var også noget deltagerne til seminaret fandt interessant.

  • Det tredje tema var ”Grønt campus”. Her blev det bl.a. nævnt, at universitetet kan plante by-haver på de flade tagtoppe på AU og etablere ”tomme” områder på campus, hvor naturen kan gro vildt. Desuden var der også et stort ønske om, at AU laver en plan for at blive et CO2-neutralt universitet.
  • Under det åbne tema blev der bl.a. efterspurgt fag i bæredygtighed og fremført et ønske om et interdisciplinært bæredygtighedsråd på universitetet.  

Læs alle idéerne fra seminaret på hjemmesiden

Bæredygtighedsstrategi på vej

De emner, som blev drøftet på seminaret, og de konkrete idéer, som deltagerne kom frem til, vil fungere som input til den bæredygtighedsstrategi, Aarhus Universitet er i gang med at udvikle. Universitetsdirektør Arnold Boon sætter pris på det store engagement, deltagerne bidrog med på seminaret og ser inputtene som værdifulde for det videre arbejde:

”Der var en rigtig stor vilje til at gøre en forskel. Deltagerne kom ikke bare med idéer til, hvordan universitetet kan blive mere bæredygtigt, men også input til hvordan man som studerende og medarbejdere kan bidrage. Takket være de engagerede deltagere er frøet nu sået til et endnu mere fokuseret arbejde med bæredygtighed her på universitetet. Næste skridt er at udvikle en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, og de mange gode idéer fra seminaret, vil fungere som input hertil”, fortæller han.

Bliv ambassadør i AU's bæredygtighedsnetværk

Ud over strategien har Aarhus Universitet sat gang i et nyt netværk #AUSustainability, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed, inviteres til at deltage.

Der vil blive afholdt månedlige netværksmøder. Her vil ambassadørerne få mulighed for at sparre med hinanden samt lade sig inspirere og lære, hvad man som ambassadør kan gøre for at fremme bæredygtigheden på universitetet.

Der holdes et opstartsmøde i netværksgruppen tirsdag den 30. april kl. 16.15.

Vox pop fra seminaret

Se video, hvor en studerende, en professor og en administrativ medarbejder fortæller om deres engagement i at fremme AU’s bæredygtighed. 

Bæredygtighed på bestyrelsens dagsorden

Ønsket om et øget fokus på bæredygtighed ligger AU’s ledelse meget på sinde – og i særdeleshed AU’s bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Connie var forhindret i at deltage og bød derfor velkommen til seminaret via en videohilsen, hvor hun bl.a. kom ind på vigtigheden af også at tænke bæredygtighed ind i universitetets drift. 

Se videovelkomst med Connie Hedegaard

Yderligere oplysninger

  • Læs mere om Aarhus Universitets arbejde med bæredygtighed på au.dk/sustainability.
    Her kan du bl.a. finde informationer om bæredygtigheds-netværket, indsende dine idéer eller læse eksempler på eksisterende bæredygtige løsninger på Aarhus Universitet.
  • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Bak Pedersen, pernillebp@au.dk
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet