Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FSU: status efter to års arbejde

Healths nuværende samarbejdsudvalg (FSU) har eksisteret i to år. To år med masser af forandringer og udfordringer. Nu er det tid til en evaluering af udvalgets arbejde, mødeform og formidlingsindsats. Tre medarbejderrepræsentanter fortæller om deres erfaringer.

10.04.2014 | Sabina Bjerre Hansen

Aarhus Universitet, FSU, Health, Lars Kruse/AU Kommunikation.

Medlemmerne af FSU på Health har nu arbejdet i udvalget i to år. De gør status og evaluerer en turbulent periode præget af store forandringer på universitetet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

Da det lokale samarbejdsudvalg på Health (FSU) sidst var samlet, var en evaluering af udvalgets arbejde på dagsordenen. Medlemmerne havde på forhånd budt ind med de emner, som de syntes, var vigtigst at evaluere. Det resulterede i et evalueringsskema med tre emner:

  • Medlemmernes engagerede deltagelse
  • Mødeformens kvalitet og nytænkning inden for rammerne
  • Formidling af FSU’s arbejde til organisationen, for eksempel kommunikation af resultater

”Det er altid vigtigt at evaluere for at kunne udvikle og forbedre sig. Det gælder også arbejdet i FSU. Derfor er vi lige nu i gang med at drøfte, hvad vi kan gøre bedre i forhold til blandt andet mødeformer, engagement og formidling. Udvalget arbejder godt og konstruktivt i den nuværende form, men vi kan jo altid blive bedre og skarpere,” siger dekan Allan Flyvbjerg, som er formand for FSU på Health.

Tillid og engagement er nøgleord

Medlemmerne af FSU mødes fire gange om året for at drøfte forskellige emner, som har indflydelse på hele hovedområdet.

”Hvis FSU skal have en værdi, skal vi som medlemmer engagere os og have tillid til hinanden og til det forum, vi sidder i. Som medarbejderrepræsentanter sidder vi blandt andet med for at stille de svære og kritiske spørgsmål til ledelsen. Derfor er det helt afgørende, at rammerne er trygge og tonen uformel. Og det synes jeg, vi er lykkedes med. Vi har en konstruktiv dialog,” siger Annette Kudahl Jensen, som repræsenterer HK og til daglig arbejder i institutsekretariatet på Institut for Biomedicin.

I de nuværende rammer for arbejdet i FSU fylder orientering fra ledelsen en del. Formanden styrer på traditionel vis møderne og sikrer, at dagsordenen bliver fulgt og tiden holdt. 

”Vi havde på et tidspunkt et temamøde om matrixmodellen. Det fungerede virkelig godt! Der fik jeg ny viden med hjem. Og selvom det var et temamøde, forsømte vi ikke de obligatoriske punkter på dagsordenen som for eksempel økonomi. Tema-modellen giver mulighed for at fordybe sig i et enkelt emne, og det kunne måske være et emne som fremdriftsreformen, vi tog op på et af de kommende møder,” foreslår Bettina Winther Grumsen, som repræsenterer DLF-HK og arbejder som laborant på Institut for Biomedicin.

Fundamentet er støbt

De store forandrings- og besparelsesprocesser på universitetet har også påvirket dagsordenen i FSU. Derfor kan det være vanskeligt at evaluere udvalgets arbejde.

”Vores arbejde i FSU har båret præg af forandringsprocesser og det nye universitet. Så det er svært at vurdere, hvordan arbejdet i FSU fungerer, når det er ’almindelig hverdag’. Men jeg synes, der er grobund for det videre arbejde. Fundamentet er støbt nu,” fortæller Diana Gyldenløve, som repræsenterer 3F og er ansat som dyretekniker på Institut for Klinisk Medicin.

I februar 2013 tog FSU initiativ til at gøre udvalgets arbejde mere synligt og fik en medarbejder fra kommunikationsafdelingen tilknyttet udvalget.

”Jeg er glad for kommunikationsindsatsen om vores arbejde. Referaterne hænger lidt i det fri på hjemmesiden og bliver kun læst, hvis vores kolleger selv er opsøgende. Vores ansvar er begrænset til vores faglige organisation og de kolleger, vi repræsenterer. Derfor er det super, at der er en professionel, som kan kommunikere til alle ansatte på Health på udvalgets vegne,” siger Bettina Winther Grumsen.


FSU kort fortalt

  • Medlemmerne i FSU udpeges for en periode på to år ad gangen.
  • Det nuværende FSU er oprindeligt udpeget til den 1. marts 2014, men er blevet forlænget til den 1. juni 2014 på grund af økonomiprocessen.
  • Ledelsesrepræsentanterne udpeges af dekanen, som er formand for FSU.
  • Medarbejderrepræsentanterne udpeges af de faglige organisationer.
  • FSU har de seneste to år arbejdet med emner som den faglige udviklingsproces, fysisk og psykisk APV, økonomi, lønforhandlinger og talentudvikling.

Læs mere om FSU på Health og find de seneste referater på Healths interne hjemmeside.

Læs også artiklen ”Følg FSU: Arbejdsmiljøet påvirker os alle”.

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Samarbejde, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende, Alumne