Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fysioterapeuter har vigtig rolle i at opdage alvorlig sygdom

Mere end to procent af de patienter, der henvises til fysioterapi, bliver diagnosticeret med alvorlig sygdom inden for et halvt år, viser ny forskning.

17.06.2021 | Elisabeth Vestergaard Dørken

AF ELISABETH VESTERGAARD DØRKEN, UNIVERSITETSKLINIKKEN HERNING.

Symptomer på alvorlig sygdom kan kamuflere sig som smerter. Patienter, der bliver henvist til fysioterapeut med f.eks. ryg- eller lændesmerter, kan altså lide af en alvorlig, men uopdaget sygdom, f.eks. kræft. Indtil nu har man ikke vidst, hvor mange af de henviste patienter, det drejer sig om.

Nu har et forskningsprojekt fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning undersøgt sagen. Studiet konkluderer, at ca. 2,5 procent af fysioterapipatienterne bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom inden for et halvt år efter første behandling.

Studiet baserer sig på data fra Sygesikrings- og Landspatientregistret for mere end 1,5 mio. behandlingsforløb i perioden 2014-2017.

Alvorlig sygdom er mere udbredt end tidligere antaget

Indtil nu har europæiske retningslinjer på området antaget, at omkring én procent af symptomerne hos patienter med lændesmerter i fysioterapipraksis skyldes alvorlig sygdom.

Ifølge nærværende studie, der forholder sig til en bredere patientgruppe, ligger tallet imidlertid højere, og som nævnt på mere end to procent.

Resultatet understreger betydningen af fysioterapeuternes rolle i opsporingen af alvorlig sygdom. Hvis de er godt rustede til at genkende symptomer på alvorlig sygdom, vil patienterne hurtigere kunne få den rigtige behandling.

Bag om forskningsresultatet

  • Studiet er et registerbaseret kohortestudie – udgået fra fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Studiet er en del af et ph.d.-studie om alvorlig sygdom hos fysioterapipatienter.
  • Samarbejdspartnere er Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet
  • Studiet er finansieret af Aarhus Universitet, Fysioterapipraksisfonden, Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, Forskningsfond
  • Hospitalsenheden Vest, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Region Midtjyllands Praksisforskningsfond.
  • Den videnskabelige artikel "The prevalence of serious pathology in musculoskeletal physiotherapy patients – a nationwide register-based cohort study" er publiceret I Physiotherapy og kan tilgås her.

Kontakt

ph.d.-studerende Cecilie Rud Budtz

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicinsk Klinik

Telefon: 7843 3500 (hovednr.)

Mail: cecbud@rm.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Health, Ph.d.-studerende, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder